Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
konstytuować
Znaleziono 66 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... jakich wartościach ma być oparte społeczeństwo, jakie zasady mają je konstytuować. Ten spór zdaje się teraz odżywać w kontekście prac nad...
 • ... Wieluńskiej. Na ziemiach między Pilicą a Wartą w ciągu historii konstytuował się lud o swoistej kulturze. Ziemia ta nigdy nie była...
 • ... bohater postrzega mimochodem: "Piękniały miejscami elewacje, rozjaśniały się witryny sklepów, konstytuował się jakiś efektownie brzmiący bank, w zapuszczonych podwórkach wykwitała, czasami...
 • ... nie zmieniała się w zasadzie przez ponad 30 lat. Ustawa konstytuowała samodzielne, samorządne i samofinansujące się przedsiębiorstwo (formuła "3S"), władające wyodrębnionym...
 • ... Hurwicza, Savage'a, Szaniawskiego) można oceniać w świetle postulatów, które łącznie konstytuowałyby sens pojęcia "racjonalnej decyzji". Okazuje się jednak, iż owe postulaty...
 • ... byt przez "okno" jego sensu. W chwili, gdy wszelkie wysiłki konstytuowania sensu spełzną na niczym, pojawia się we mnie świadomość obcości...
 • ... fenomenologicznego przeczucia siebie jako pewnej absolutnie swoistej wartości. Warunkiem możliwości konstytuowania się takich czy innych doświadczeniowych odmian Ja jest Ja aksjologiczne...
 • ... różne pojęcia Ja. U Husserla Ja to transcendentalny (pozaświatowy) podmiot konstytuowania się sensu świata, u Heideggera Ja to po prostu Selbst...
 • ... mnie zadanie: zrozumieć sens. Zrozumieć sens, znaczy ukonstytuować sens. Proces konstytuowania sensu przenika całe moje życie. Poprzez coraz to bogatszy sens...
 • ... łańcucha czynności po skomplikowane wielopoziomowe i wielopodmiotowe sieci działań. Dla konstytuowania względu badawczego nauk organizacji kardynalne znaczenie ma podział całości działań...
 • ... sensu przedmiotowego. Nie oznacza ono tworzenia sensu z nicości. Proces konstytuowania sensu jest czymś pośrednim między tworzeniem z nicości a prostym...
 • ... reszty na przypadkowe okoliczności.
  Najpierw spróbujmy ustalić nazwę. Otóż proces
  konstytuowania się w świadomości takiej lub innej postaci naszego Ja nazywam...
 • ... sobie ten świat. A stało się to dzięki nieustannym procesom konstytuowania sensu. Kiedyś ten biały przedmiot przybrał dla mnie sens "bycia...
 • ... idealizmie tym chodziło o ujawnienie szczególnej roli świadomości w procesie konstytuowania się sensów przedmiotowych. Nie był to jednak idealizm metafizyczny, który...
 • ... jak się zazwyczaj przyjmuje, wysuwając twierdzenie, że świadomość ma zdolność konstytuowania przedmiotów otaczającego nas świata, stanął na stanowisku idealizmu transcendentalnego, który...
 • ... w związku z tym tezę: do istoty świadomości intencjonalnej należy konstytuowanie sensu przedmiotowego. Nie oznacza ono tworzenia sensu z nicości. Proces...
 • ... prawem świadomości jest intencjonalne skierowanie się jej na przedmiot i konstytuowanie sensu przedmiotowego. Nie można świadomości "reifikować"; czymś innym jest "czyste...
 • ... konstrukcją dopóty, dopóki nie uchwycimy związku, jaki istnieje między jego konstytuowaniem się a dążeniem człowieka do osiągnięcia prawdy o własnej sytuacji...
 • ... nią zdolność do budowania sensu przedmiotów: "Budowanie" to nazywa Husserl "konstytuowaniem sensu". Świadomość tym się zatem odznacza, że konstytuuje sens przedmiotu...
 • ... funkcjonariusze w obecności dziennikarzy złożyli odpowiednie obietnice, ruszyły prace nad konstytuowaniem się Euroregionu "Tatry". Realizacja tych obietnic była pod stałą kontrolą...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego