Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
księstwo
Znaleziono 300 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Księstwa Litewskiego, bo aż 80%, stanowili prawosławni Rusini , mieszkańcy dawnych księstw ruskich. Litwini chętnie przejmowali ich kulturę wzbogaconą wpływami z Bizancjum...
 • ... wschodniej przesunęła się na zachód, z czym związany był rozkwit księstw halicko-włodzimierskich, zwanych Rusią Czerwoną. Trzeba jednak dodać, że na...
 • ... królowi nie przysparzała też - sprzeczna z interesami polskimi - polityka hołdowania księstw śląskich, których większość uznała wtedy czeskie zwierzchnictwo.

  Twarde rządy starostów...
 • ... ostatecznie zwierzchnictwo Złotej Ordy w 1480 r., powziął zamiar opanowania księstw ruskich podległych Wielkiemu Księstwu Litewskiemu i pozyskał w tym celu...
 • ... wypróbowani drużynnicy, nie tylko miejscowi, ale i pochodzący z innych księstw; sukcesy Moskwy przyciągały najzdolniejszych. Niektórzy z nich mieli z dziada...
 • ... południa na północ. Liczne komory celne, ustanowione na granicach poszczególnych księstw, ograniczały jednak rozwój wymiany handlowej.

  Próby zjednoczenia państwa. Podział kraju...
 • ... Nie mogąc sobie poradzić z najazdami okrutnych Hunów książęta chińscy księstw Ing, Czou, Cin prawdopodobnie już w VI w. p.n...
 • ... r. próbował ograniczyć rozszerzanie się nowego wyznania. Wówczas kilka niemieckich księstw i kilkanaście miast wniosło protest (stąd nazwa: protestantyzm) i niebawem...
 • ... stały przed ich ojczyzną. Rozbicie Indii na kilkadziesiąt państewek i księstw, skomplikowany skład etniczny ludności, brak wspólnego wszystkim języka, przeludnienie i...
 • ... ze Żmudzią - krainą położoną nad dolnym Niemnem, przystąpił do opanowywania księstw ruskich , często wyzwalając je również spod jarzma tatarskiego. U schyłku...
 • ... podzięką za cześć sobie wyrządzoną rozjechali się do swoich królestw, księstw i dziedzin [...]. Od tej pory imię Kazimierza rozsławiło się po...
 • ... ziemie Rzplitej w imię urojonych, średniowiecznych jeszcze roszczeń węgierskich do księstw ruskich Halicza i Włodzimierza. Ponadto Habsburgowie zgłosili pretensje do dwu...
 • ... toteż zasięg oddziaływania kapituł czy klasztorów wykraczał poza obszar poszczególnych księstw. Biskupi zaś spotykali się na prowincjonalnych zjazdach, zwanych synodami.
  Szerokie...
 • ... cieszyli się dużą niezależnością. Cesarstwo niemieckie składało się z wielu księstw, podległych władzy zwierzchniej cesarza, i dlatego nazywa się je także...
 • ... połowy XIV w. wprawdzie najsilniejsze, ale jedno z licznych "wielkich księstw" Wielkorusi, stała się potęgą, kwestionującą panowanie Litwy na ziemiach ruskich...
 • ... Większość głowni tych szabel docierała do Polski z obszaru ówczesnych księstw włoskich, niemieckich, austriackich, a także z terenu Turcji.
  Bardzo trudno...
 • ... się nikomu zaniedbać" - czytamy u Długosza.

  Przeważającą część ludności Wielkiego
  Księstwa Litewskiego, bo aż 80%, stanowili prawosławni Rusini , mieszkańcy dawnych księstw...
 • ... 1300 prawa miejskie. Ok. 1360 rozległe dobra łowickie zyskują określenie "księstwa'' - większe swobody, lżejsza pańszczyzna przyczyniły się do wytworzenia odrębności regionalnej...
 • ... wg proj. K.F. Schinkla dla Antoniego Radziwiłła, namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Pałac wzniesiono na planie krzyża greckiego. Korpus główny na...
 • ... syn Ludwika XI - Karol VIII (1483­1498) przez zaślubienie dziedziczki księstwa Bretanii. W ten sposób prowincje położone na zachód od Saony...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego