Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
księstwo
Znaleziono 300 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Księstwa Litewskiego, bo aż 80%, stanowili prawosławni Rusini , mieszkańcy dawnych księstw ruskich. Litwini chętnie przejmowali ich kulturę wzbogaconą wpływami z Bizancjum...
 • ... wschodniej przesunęła się na zachód, z czym związany był rozkwit księstw halicko-włodzimierskich, zwanych Rusią Czerwoną. Trzeba jednak dodać, że na...
 • ... królowi nie przysparzała też - sprzeczna z interesami polskimi - polityka hołdowania księstw śląskich, których większość uznała wtedy czeskie zwierzchnictwo.

  Twarde rządy starostów...
 • ... ostatecznie zwierzchnictwo Złotej Ordy w 1480 r., powziął zamiar opanowania księstw ruskich podległych Wielkiemu Księstwu Litewskiemu i pozyskał w tym celu...
 • ... wypróbowani drużynnicy, nie tylko miejscowi, ale i pochodzący z innych księstw; sukcesy Moskwy przyciągały najzdolniejszych. Niektórzy z nich mieli z dziada...
 • ... południa na północ. Liczne komory celne, ustanowione na granicach poszczególnych księstw, ograniczały jednak rozwój wymiany handlowej.

  Próby zjednoczenia państwa. Podział kraju...
 • ... Nie mogąc sobie poradzić z najazdami okrutnych Hunów książęta chińscy księstw Ing, Czou, Cin prawdopodobnie już w VI w. p.n...
 • ... r. próbował ograniczyć rozszerzanie się nowego wyznania. Wówczas kilka niemieckich księstw i kilkanaście miast wniosło protest (stąd nazwa: protestantyzm) i niebawem...
 • ... stały przed ich ojczyzną. Rozbicie Indii na kilkadziesiąt państewek i księstw, skomplikowany skład etniczny ludności, brak wspólnego wszystkim języka, przeludnienie i...
 • ... ze Żmudzią - krainą położoną nad dolnym Niemnem, przystąpił do opanowywania księstw ruskich , często wyzwalając je również spod jarzma tatarskiego. U schyłku...
 • ... podzięką za cześć sobie wyrządzoną rozjechali się do swoich królestw, księstw i dziedzin [...]. Od tej pory imię Kazimierza rozsławiło się po...
 • ... ziemie Rzplitej w imię urojonych, średniowiecznych jeszcze roszczeń węgierskich do księstw ruskich Halicza i Włodzimierza. Ponadto Habsburgowie zgłosili pretensje do dwu...
 • ... toteż zasięg oddziaływania kapituł czy klasztorów wykraczał poza obszar poszczególnych księstw. Biskupi zaś spotykali się na prowincjonalnych zjazdach, zwanych synodami.
  Szerokie...
 • ... cieszyli się dużą niezależnością. Cesarstwo niemieckie składało się z wielu księstw, podległych władzy zwierzchniej cesarza, i dlatego nazywa się je także...
 • ... połowy XIV w. wprawdzie najsilniejsze, ale jedno z licznych "wielkich księstw" Wielkorusi, stała się potęgą, kwestionującą panowanie Litwy na ziemiach ruskich...
 • ... Większość głowni tych szabel docierała do Polski z obszaru ówczesnych księstw włoskich, niemieckich, austriackich, a także z terenu Turcji.
  Bardzo trudno...
 • ... się nikomu zaniedbać" - czytamy u Długosza.

  Przeważającą część ludności Wielkiego
  Księstwa Litewskiego, bo aż 80%, stanowili prawosławni Rusini , mieszkańcy dawnych księstw...
 • ... 1300 prawa miejskie. Ok. 1360 rozległe dobra łowickie zyskują określenie "księstwa'' - większe swobody, lżejsza pańszczyzna przyczyniły się do wytworzenia odrębności regionalnej...
 • ... wg proj. K.F. Schinkla dla Antoniego Radziwiłła, namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Pałac wzniesiono na planie krzyża greckiego. Korpus główny na...
 • ... syn Ludwika XI - Karol VIII (1483­1498) przez zaślubienie dziedziczki księstwa Bretanii. W ten sposób prowincje położone na zachód od Saony...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!