Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
kształtować się
Znaleziono 300 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... prądów filozoficznych, artystycznych, etc. można poznawać głębiej własne ja i kształtować siebie nie według wzoru obowiązującego w środowisku, w którym upływa nam...
 • ... ekonomicznym. Kierunek produkcyjny występuje na plan wówczas, kiedy zapasy zaczynają kształtować się poniżej minimum a więc może nastąpić zagrożenie produkcji z powodu...
 • ... kompleksowości zarządzania jakością sprawia, że w poszczególnych wymiarach różnie może kształtować się stopień kompleksowości. Dla jednoznacznego uporządkowania zarządzania jakością według stopni kompleksowości...
 • ... Jest to oczywiste, jeśli zauważyć, że właśnie wtedy na Zachodzie kształtować się zaczynają zręby nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego, przełamującego ograniczenia i nadużycia absolutyzmu...
 • ... roku podjęła uchwałę stanowiącą, że dla gospodarstw domowych opłaty te kształtować się mają następująco:
  - za dostarczenie 1 m sześc. wody 0,95...
 • ... w analogicznym okresie udział zapotrzebowania na specjalistów z wykształceniem wyższym kształtować się będzie na poziomie 11-12%, zaś na pracowników z wykształceniem...
 • ... tam grono specjalistów: psycholog, pedagog, kapelan, obsługa penitencjarna, wychowawcy. Próbuje kształtować się osobowość człowieka, która została skrzywiona przez złamanie prawa i to...
 • ... przejaśnienia i rozpogodzenia w zależności od kierunku wiatru i zachmurzenia kształtować się będzie temperatura, której rozpiętość wahać się będzie od 12 do...
 • ... rzekomo, legalna, a zarobki przy produkcji szaszłyków i gołąbków miały kształtować się na poziomie 3 tys. DM miesięcznie. Rzeczywistość okazała się inna...
 • ... wykorzenionych. Ludzi żyjących na ziemiach, na których polska społeczność zaczęła kształtować się dopiero w okresie peerelowskim, a więc nie miała szansy przemienić...
 • ... ton/ha. W nawożeniu mineralnym stosunek N:P:K powinien kształtować się jak 1:1:1,5. Dawki nawozów na 1 ha...
 • ... komunikatu, struktury przekazów reklamowych oraz sposobu ich emitowania i powinny kształtować się odmiennie na poszczególnych etapach kampanii reklamowej. Za podstawowe różnice między...
 • ... ECU rocznie. Dla banków i przedsiębiorstw ubezpieczeniowych wymieniony wskaźnik musi kształtować się na poziomie 1/10 wartości aktywów. Nie podlegają kontroli połączenia...
 • ... percepcji. Przy zachowaniu sztywnej niezmienności tych cech ich percepcja może kształtować się odmiennie ze względu na zmiany kontekstu, w jakich wiadomość dociera...
 • ... dochód na jedną osobę nie przekraczał 1500 zł miesięcznie, czyli kształtował się poniżej kwoty uznawanej za minimum socjalne. Większość rodzin niepełnych uzyskiwało...
 • ... i stosunek nakładów pracy żywej do uprzedmiotowionej w rolnictwie będzie kształtował się podobnie). W RFN w 1969 r. relacja ta zbliżała się...
 • ... pozostawiło po sobie niezatarte ślady. Prawie cały krajobraz polskich nizin kształtował się pod wpływem zlodowacenia. Malownicze pojezierza, gdzie pagórkowaty teren przylega do...
 • ... W latach 90. bywały okresy, gdy roczny deficyt bilansu handlowego kształtował się w granicach 20 mld dolarów, a więc przewyższał całe zadłużenie...
 • ... i stosunek nakładów pracy żywej do uprzedmiotowionej w rolnictwie będzie kształtował się podobnie). W RFN w 1969 r. relacja ta zbliżała się...
 • ... więc Kościołowi immunitet sądowy i gospodarczy.

  W tym samym czasie
  kształtował się stan rycerski. Wchodzili do niego zarówno możni, jak i rycerze...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego