Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
kształtować
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... przez tysiąclecia granica dwóch skontrastowanych światów - tego, który, nolens volens, kształtował się w kręgu oddziaływań Chin, i tego, który formowało promieniowanie...
 • ... zachodniej i wschodniej Fryzji stosunek wergeldów lita i zwykłego wolnego kształtował się właśnie jak 1 : 274.
  Po uzupełnieniu brakującego ogniwa skala...
 • ... już legendarny. Powstał siedemnaście lat temu, kiedy Teatr na Tangance kształtował swój profil artystyczny i jako patronów przyjął Stanisławskiego, Meyerholda, Wachtangowa...
 • ... dbał o zachowanie ustalonej już tradycji. Nie umiałbym powiedzieć, jak kształtował się jego pomysł co do mojej osoby. Pierwsze zaproszenie przyszło...
 • ... upoważniał się do żadnej władzy nad bliźnimi oprócz władzy dziwienia.
  Kształtował więc siebie jako bohatera i siebie jako pisarza jednocześnie. Dlatego...
 • ... Zatruta studnia powstała z wewnętrznej potrzeby uporządkowania obrazu świata, który kształtował się w latach 1989-2001; był to, wbrew zapewnieniom Fukuyamy...
 • ... Levallois-Perret. Jakkolwiek jednak tam było, nabyta dobra znajomość francuskiego kształtowała moje lektury w późnych latach trzydziestych i podczas wojny. W...
 • ... przeliczeniu na FOB zatoka Perska, podczas gdy równowartościowa ropa arabska kształtowała się w cenie $ 1.80.
  Nie brak głosów, że cena...
 • ... intensywną industrializacją kraju i ogromnym dopływem nowych robotników ze wsi kształtowało się nowe oblicze klasy robotniczej, w aspektach odmienne od dawnych...
 • ... się w domu o religię i sztukę - to wszystko ich kształtowało. No i oczywiście narty. Taka atmosfera jest bardzo ważna. Jan...
 • ... i różnorodne. Nie powstały w wyniku świadomych globalnych decyzji, lecz kształtowały się w sposób uwarunkowany historycznie, w czasie długo trwającej ewolucji...
 • ... dzisiaj osoby dorosłe - rodzice powierzają nam swe dzieci. Przez lata kształtowały się charakter i profil mareckiej placówki. Złożyło się nań wiele...
 • ... przeżyciach i jej dominująca rola w dzieciństwie siostry i brata, kształtowały też w jakimś stopniu nasz stosunek do przyszłej macochy. Ojciec...
 • ... usługi - 12%. Zaś w USA procentowe proporcje między tymi sektorami kształtowały się następująco:
  Sektory I II III
  1850 r. 64 18...
 • ... by wzięły odpowiedzialność za nasze gusty, smak, styl życia, by kształtowały naszą osobowość. A tak właśnie się dzieje - dzięki nam normalnieje...
 • ... prawo pełnomocnik rządu to ocenić i apelować, by również media kształtowały wzorce pozytywne.

  Tymczasem trzymając w jednej ręce Biblię, w drugiej...
 • ... ma pan organizować współpracę ze Słowakami.

  - Rzeczywistość roku 1920, kiedy
  kształtowały się granice w Europie, także granice Polski, każde państwo próbowało...
 • ... frontów atmosferycznych i napływ świeżych mas wilgotnego powietrza znad Atlantyku kształtowały pogodę chłodną i opadową. Występowały burze z obfitymi opadami. W...
 • ... wyniku działalności gospodarczej książąt, Kościoła, a potem możnych i rycerstwa kształtowały się stany chłopski i mieszczański. Pozwoliły na to zapoczątkowane przez...
 • ... ten sposób liberałowie deklarują antropologiczny
  agnostycyzm, wedle którego winna być
  kształtowana całość życia społecznego,
  i - w tym momencie - wpadają w pułapkę...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego