Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
kształtować
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... warunkach prawnych, gdy polityka wobec alkoholu jest w znacznym stopniu kształtowana na poziomie lokalnym, wynik ten nie napawa optymizmem. Kwestią otwartą...
 • ... gliną, to ona wolała urabiać mężczyznę, niż być przez niego kształtowana.
  Czyby zaczął bronić się przed nią, czyby uległ? Czyby serdecznie...
 • ... nominanty znajduje się wewnątrz tego przedziału.
  8 Działalność ludzka jest
  kształtowana przez system potrzeb, celów i wartości oraz charakteryzuje się występowaniem...
 • ... organizacji pracy, jak harmonijny podział czynności techniczno-wykonawczych.
  Użyteczność produktu
  kształtowana jest w sferze wykonawstwa technicznego, natomiast jego rentowność uzyskuje się...
 • ... w operach; gra aktorów - w sztukach Szekspirowskich.
  Repertuar szekspirowski i
  kształtowana pod jego kątem gra aktorów - oto był romantyczny styl teatru...
 • ... jak to często się u nas przedstawia. Ta polityka jest kształtowana w każdym państwie samodzielnie, a Unia tylko to wspiera finansowo...
 • ... do zajmowanej powierzchni. Postać konstrukcyjna tych magazynów może być dowolnie kształtowana w zależności od dostępnej przestrzeni. Dlatego magazyny te spotyka się...
 • ... w dół, co zmienia sylwetkę naczynia. Podobnie różnie może

  być
  kształtowana szyja, miękką albo esowatą linią, wąska lub szeroka. Istotnym elementem...
 • ... procesy naszej jednostkowej i zbiorowej egzystencji są w sposób bezpośredni kształtowane (choć na pewno nie determinowane) przez nowe techniczne media".

  3...
 • ... dzielnicowego. Przemiany doby rozbicia dzielnicowego nie ominęły także świadomości społecznej, kształtowanej przez dwory książąt, biskupów i dostojników świeckich. Ośrodki te upowszechniały...
 • ... kolejnych ekspozycji, częstotliwości docierania komunikatu oraz jego określonej jakości perswazyjnej kształtowanej przez sytuację odbioru wiadomości. Stwierdzenie, że jedne przekazy zostają efektywnie...
 • ... Szewardnadzego dopuściła się licznych nadużyć.
  Niedzielne wybory są ostatnim etapem
  kształtowania się nowych władz po tzw. rewolucji róż, w czasie której...
 • ... prawnym - by wprowadzić ustawowy zakaz handlu w dni świąteczne oraz kształtowania świadomości wiernych.
  Ostatnio w niedzielę podczas kilkudziesięciotysięcznej pielgrzymki kobiet do...
 • ... i wytłumaczalne.
  Tak więc przekonywanie i wyjaśnianie jest podstawową metodą
  kształtowania świadomej dyscypliny. Przy tym wyjaśnianie powinno zmierzać zarówno do kształtowania...
 • ... o ciele i jego relacji do rytmu, oraz o sposobach kształtowania podmiotu przez rytm. Zaangażowanie ciała w pisanie ujawnia się właśnie...
 • ... kraju. Badania miały charakter czysto praktyczny - ich wyniki posłużą do kształtowania polityki społecznej w zakresie problemów alkoholowych w skali regionalnej i...
 • ... von Weizsäckerem, od wielu lat zwolennikiem zjednoczonej Europy. Dostrzegając możliwość kształtowania stosunków z Polską i wówczas jeszcze Czechosłowacją na innej, bezpośredniej...
 • ... tradycji keynesistowskiego nurtu teoretycznego. Nawiązuje ona bezpośrednio do popytowej teorii kształtowania dochodu narodowego, którą omawialiśmy w rozdziale dziewiątym. Jak zapewne pamiętamy...
 • ... skali. Postęp w dziedzinie techniki liczenia wyprzedził - jak zwykle - tempo kształtowania myśli organizacyjnej. W zarządzaniu gospodarką przedsiębiorstw (nie tylko uspołecznionych) czasami...
 • ... dzieł sztuki
  ruchu pozwoliłyby nam zapewne dotrzeć do mechanizmów artystycznego
  kształtowania, które z "przemieszczania obiektu w przestrzeni" czyni
  "piękno udramatyzowanego tańca...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego