Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
kształtować
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zajmuje się analizą błędów przypadkowych. Spośród licznych hipotez opisujących proces kształtowania się błędów przypadkowych w technice, najczęściej korzysta się z prawa...
 • ... przeciętne wynagrodzenia w przedsiębiorstwach objętych dzisiejszą ustawą o negocjacyjnym systemie kształtowania płac. Tym razem analiza dotyczy czwartego kwartału ubiegłego roku i...
 • ... wysokości mogą być instrumentem kształtowania warunków życia młodej generacji. .
  Problem
  kształtowania warunków życia młodego pokolenia przez instrumenty socjalne rozpatrywany jest na...
 • ... regentów, ministrów, ambasadorów, wszystko ważnych figur, głównie z wstępnego okresu kształtowania się państwowości polskiej bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej.
  Fotografie duchownych...
 • ... wraz z matką i rodzeństwem po śmierci ojca. Kolejnym miejscem kształtowania się stylu artystycznego Rubensa były Włochy. Tam też wykonał swoje...
 • ... te zagadnienia, bo wydają mi się ważne dla procesu przestrzennego kształtowania warunkowanego percepcją wysokości i oddalenia. Na tej drodze może zarysowują...
 • ... to, że powstałe wyroby cechowała logika konstrukcji, a jednocześnie możliwość kształtowania żelaza w procesie cieplnej obróbki pozwalała na różnorodność rozwiązań plastycznych...
 • ... decyzji jakościowych oraz emitowania sygnałów zarządczych, a także do odpowiedniego kształtowania oddziaływań zewnętrznych, skierowanych głównie na organizacje zasilające i współpracujące, w...
 • ... filii uniwersytetu. Pani Paradela przyznaje, że zajęcia polegają "na nauce kształtowania myśli, skupieniu i relaksacji". - A medytacja ma umożliwić pracę nad...
 • ... Q - sprzedana ilość wyrobów.
  Iloczyn ten stwarza następujące różne możliwości
  kształtowania wyniku:
  1. Zmiana ilości sprzedanych wyrobów przy tej samej cenie...
 • ... sterowanie przez rządzących. Odbudowanie zniszczonego autorytetu uczonych wymaga nie tylko kształtowania intelektualnego nowych adeptów, ale również wpajania im potrzeby wyrabiania własnego...
 • ... liceach zawodowych będzie odbywało się m.in. w profilach: mechanicznym, kształtowania środowiska, elektronicznym, transportowym, usługowo-gospodarczym, rolniczo-spożywczym i ekonomiczno-administracyjnym...
 • ... form pośrednich, znajdujących się na skrzyżowaniu wpływów tych dwu sposobów kształtowania portretu krytycznego. Czasem autorzy modernistyczni przedstawiali portrety utrzymane całkiem w...
 • ... nietypowych, które mają nieraz duże znaczenie dla sztuki
  i paraestetycznego
  kształtowania rzeczywistości realnej.
  Synestezja to występowanie wrażeń zmysłowych towarzyszących bodźcowi
  działającemu...
 • ... chwili obecnej na aktualności. Techniki promocyjne wykorzystywane są obecnie do kształtowania preferencji we wszystkich formach życia społecznego, także tych, które nie...
 • ... tej działalności. Nie ulega wątpliwości, że normalizacja jest koniecznym narzędziem kształtowania jakości, któremu z natury rzeczy towarzyszą różnorodne ograniczenia. Ograniczenia te...
 • ... jeden obcy język.
  Wychowanie z rodzeństwem jest niezastąpioną okazją do
  kształtowania w dziecku ważnych umiejętności związanych ze wzajemnym pomaganiem sobie, dzieleniem...
 • ... programów, których widz nie chciał oglądać.
  Nie ma pan ambicji
  kształtowania gustów telewidzów?
  Mam, ale nie z takim rozmachem, jak rozpoczęliśmy...
 • ... rozumu, ale na równi z nim wrażliwości, uczuciowości, wyobraźni i kształtowania w sobie tego, co określa się wolą. Pogląd ten uprawomocnia...
 • ... zbyt duża, gdyż nadmierne jej powiększanie prowadzi do zmniejszenia dokładności kształtowania skarp. Odległość a, o jaką przesuwa się koparka przy kolejnej...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego