Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
lamentacja
Znaleziono 36 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... też że znał on już tradycję przypisującą powstanie lamentacji Jeremiaszowi. Lamentacja nie ma bezpośrednich odniesień do wypadków, na których tle powstała...
 • ... jest najbardziej teologiczna i ma charakter bardziej ogólny. Najpóźniejsza jest lamentacja trzecia, której forma i treść sprawiają wrażenie pewnej sztuczności. Uważa...
 • ... niewoli, lub jeszcze później, zmieniono zakończenie (Lam 4, 22). Piąta lamentacja, najbardziej opisowa i jakby mniej poetycka w formie, obfituje w...
 • ... kto był naocznym świadkiem zdobycia Jerozolimy. Następną jest zapewne czwarta lamentacja, która zdaje się być dziełem kogoś z bliskiego otoczenia ostatniego...
 • ... różnice w technice stosowania paralelizmu członów, gdyż pierwsza i trzecia lamentacja różni się od drugiej i czwartej, które też różnią się...
 • ... proweniencję, lecz w niczym nie potwierdza, że napisana przez Jeremiasza lamentacja była identyczna z lamentacjami zawartymi w zbiorze określanym mianem Księgi...
 • ... Testamentu, ale także różnice językowe i stylistyczne. Druga i czwarta lamentacja różnią się od pozostałych bardziej podniosłym stylem, większym bogactwem myśli...
 • ... katastrofy i powstały wkrótce po niej. Najwcześniejszą wydaje się druga lamentacja, którą niewątpliwie napisał ktoś, kto był naocznym świadkiem zdobycia Jerozolimy...
 • ... a młodzieńcy potykają się pod ciężarem drew" (5, 3). Pierwsza lamentacja, niewątpliwie znacznie późniejsza, jest najbardziej teologiczna i ma charakter bardziej...
 • ... stereotypowego słowa, którym rozpoczyna się każdy z nich. Ponieważ w lamentacjach: drugiej, trzeciej i czwartej przestawiono kolejność dwóch liter alfabetu hebrajskiego...
 • ... rekwizytów i z innymi statystami.
  Ale w tych pieniach, w
  lamentacjach dziadowskich na śmierć Chrystusa i śmierć każdego z nas, jest...
 • ... On sam pytania o swoje grzeszki chytrze przecina jakimiś wielkimi lamentacjami, że grzeszył, a teraz pokutuje. A ja akurat tak bardzo...
 • ... nie potwierdza, że napisana przez Jeremiasza lamentacja była identyczna z lamentacjami zawartymi w zbiorze określanym mianem Księgi Lamentacji. Przeciw temu świadczy...
 • ... Na końcu imprezy, gdy wszystko zostanie kulturalnie podane, chóry odśpiewają lamentacje, gdy ludzie poczują się podniośle, uroczyście i szlachetnie, nagle zabrzmi...
 • ... względy językowe i stylistyczne przemawiają przeciw Jeremiaszowemu autorstwu Księgi Lamentacji.
  Lamentacje nie są więc dziełem Jeremiasza i nie są dziełem jednego...
 • ... świadczy tradycja rabiniczna, zwano pierwotnie kinot, co znaczy "pieśni żałobne, lamentacje, opłakiwania". Wyrażenie to tłumacze Septuaginty oddali terminem threnoi, mającym to...
 • ... należących do trzeciej części Biblii Hebrajskiej: Pieśń nad Pieśniami, Rut, Lamentacje, Kohelet (Eklezjastes), Ester - tworzą w kanonie hebrajskim pewną całość, którą...
 • ... tego powodu spadły na miasto, cały kraj i jego ludność. Lamentacje te musiały więc powstać krótko po tej klęsce. Przy czym...
 • ... siłę pociągającą, stawiające ją w rzędzie nieprzemijających pomników starotestamentowej literatury.
  Lamentacje Księga
  Lamentacji składa się z pięciu poematów, z których cztery...
 • ... jak rośnie we mnie podziw dla swojskiego grania. Rzeczywiście te lamentacje są bardziej autentyczne od salonowych, pełnych ozdobników aranżów jakichś Stabat...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego