Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
larwalny
Znaleziono 9 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... częste są wapienne (wtórnie sfosfatyzowane) rurki o trójpromiennej symetrii, z larwalną częścią opatrzoną "kominkiem" i przypominające przez to skorupki larw priapuloidów...
 • ... dowody na to, że rzeczywiście tak się działo. Znajduje się larwalne skrzydła karbońskich owadów, będące w istocie pleurami, które zachowują się...
 • ... pisak automatycznego urządzenia zapisującego. Można dzięki temu odtworzyć przebieg rozwoju larwalnego, wskazać moment metamorfozy, czasy głodu i sytości. Zapis ten odnosi...
 • ... te gałęzie odziedziczyły po baktritach ten sam prymitywny styl rozwoju larwalnego, cienki syfon położony blisko tylnej (w muszli - wentralnej) strony ciała...
 • ... stadium larwy (ryc. 6.11A-B). Na powierzchni ich skorupki larwalnej są stożkowate struktury przypominające pęczki wici dzisiejszych korali, a ujście...
 • ... stadium larwy (ryc. 6.11A-B). Na powierzchni ich skorupki larwalnej są stożkowate struktury przypominające pęczki wici dzisiejszych korali, a ujście...
 • ... ośmiornice. Niepodobny do dzisiejszego łodzika jest też rozwój embrionalny i larwalny amonitów. Okazało się wreszcie, że amonity miały układ mięśni wciągających...
 • ... And-ro-me-da! Andromeda? Już wtedy, przed laty, w larwalnym stadium moich przemian, chłonnym każdej legendarnej pożywki; syciła wyobraźnię dramatyczna...
 • ... podczas gdy wszystkie następne
  segmenty po dwie pary. W rozwoju
  larwalnym te trzy segmenty pierwsze wykształcają odnóża. Dlatego sześcionogość powstała niezależnie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego