Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
lodowce
Znaleziono 300 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... procesem strat energii (80 - 90%). Każdy przychód energii, gdy powierzchnia lodowca osiągnęła temperaturę 0C, jest zużyty na topnienie. Pomiar strat energii...
 • ... okresie lata. Zastosowano także analizę składu chemicznego wód wypływających z lodowca w celu określenia ich genezy (por. rozdz. 6.4). Pomogło...
 • ... śniegu są: charakter rzeźby terenu (w tym kąt nachylenia powierzchni lodowca i otaczających stoków), ekspozycja lodowca i kierunek przeważających wiatrów w...
 • ... masy lodu przemieszczanej podczas fazy aktywnej szarży i skala awansu lodowca są różne w odniesieniu do różnych lodowców. W przypadku lodowców...
 • ... 1) ich pochodzenia, 2) wyjściowego składu chemicznego wód dopływających do lodowca oraz 3) długotrwałości ich kontaktu ze skałami podłoża lub materiałem...
 • ... i ściśle związana ze szczelinami. Można to zaobserwować na powierzchni lodowca (fot. 20) oraz w głębi, co oddają ich plany. Stwierdzono...
 • ... Zależą one od warunków termicznych i dynamicznych panujących na kontakcie lodowca z podłożem, a także systemu drenażu subglacjalnego. Istotny jest rodzaj...
 • ... 1904; Tricart, Cailleux, 1962; Embleton, King, 1975).
  Pewnym wskaźnikiem zależności
  lodowca od topografii jest układ kierun ków ruchu lodu, co uwypuklił...
 • ... Może ona zachodzić także w sezonie ablacji, gdy temperatura powierzchni lodowca osiąga temperaturę topnienia, natomiast temperatury powietrza są zazwyczaj wyższe od...
 • ... lodowca malała. Podczas fazy uspokojenia woda przemieszczała się szybko wzdłuż lodowca w tunelowym typie dranażu, który składał się z jednego lub...
 • ... czynników, w którym nie uwzględniono obecności materiału morenowego na kontakcie lodowca z podłożem skalnym powoduje duże trudności ze stworzeniem ogólnego prawa...
 • ... Szczeliny otwierają się w strefach tensji, jednak wraz z ruchem lodowca przemieszczają się poza ten obszar. W rejonach kompresji głębsze części...
 • ... wzdłuż lodowca (por. rozdz. 8.2) (fot. 31). W dół lodowca przesuwa się strefa dużych prędkości powierzchniowych (rys. 7.22). U...
 • ... profilu pionowym osadów oraz ciśnienia efektywnego dla charakterystycznych przypadków ruchu lodowca po osadach nieskonsolidowanych. Odmienny model przedstawili C.S. Brown i...
 • ... objętości (masie) lodowca decyduje również urzeźbienie jego podłoża. Pełna geometria lodowca oznacza komplet danych ilościowych o kształcie powierzchni i łoża lodowca...
 • ... rytm dobowy, sezonowy i długookresowy. Na wielkość składowych bilansu cieplnego lodowca wpływają ponadto liczne czynniki globowe i lokalne. Upraszczając można powiedzieć...
 • ... Jednocześnie przy nadmiernych naciskach na stronę proksymalną przeszkód w dnie lodowca szlifowanie tam zamiera, a następuje odkładanie materiału wleczonego ze wzgędu...
 • ... tuż pod nią.
  Materiał skalny, który dostał się w obręb
  lodowca różni się cechami sedymentologicznymi (frakcja, obtoczenie, wysortowanie i in.) w...
 • ... dna. Najważniejsze są możliwości i wielkości przewodzenia ciepła w górę lodowca. Gdy wyższe warstwy lodu są zimniejsze, ciepło jest przenoszone ku...
 • ... wód wewnątrz- i podlodowcowych (rys. 6.2a). W strefie czoła lodowca, gdzie zazwyczaj spadek powierzchni jest większy, powierzchnie ekwipotencjalne są niemal...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!