Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
lodowy
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... granatowa głębia. Jak gdyby tam prężył się i wił w lodowych splotach rtęciowy wąż. Można było sądzić, że ta doskonała głębia...
 • ... lądolodów), które wskutek wytapiania lodu bezpośrednio alimentują przylegające do mas lodowych zbiorniki, oraz przez uchodzenie do jezior jęzorów lodowców, które cieląc...
 • ... promieniami słońca, stojącego jeszcze pod horyzontem. Przebił już najwyższe warstwy lodowych cirrusów i wysoko ponad nimi stał się liliowozłoty, bursztynowy i...
 • ... stromościennej dolinie powyżej 2000 m n.p.m., w sąsiedztwie lodowych jęzorów. Lodowiec Allalin leżał najbliżej budowanej zapory. Zasadnicza część jego...
 • ... 52% posterunków; liczba ta powiększa się. W okresie występowania zjawisk lodowych szczególnie pod lodem, w trudnych warunkach zimowych ekipy terenowe robią...
 • ... wiosną i jesienią, w czasie zaniku i pojawiania się zjawisk lodowych o różnym natężeniu w strefach płytszej i głębszej. Zjawisku baru...
 • ... Pędnik wiatrowy stosowany do poruszania jachtów i statków (żaglowiec), ślizgów lodowych (bojer), desek do windsurfingu, żaglowozu itp. Dawniej wykonywany z tkaniny...
 • ... w postaci lodu występują na powierzchni Marsa w formie pokryw lodowych lądolodów (Clifford, 1987), a także na Plutonie i na księżycach...
 • ... m. Nachylenie podłoża badanych lodowców podlegających ablacji w wyniku lawin lodowych jest większe od 22 (Alean, 1985). Największą katastrofę naturalną w...
 • ... i przy samej tafli. Co spowodowałoby niestety już podrożenie kosztów lodowych atrakcji. Ale i na to radni znaleźli sposób - bilety po...
 • ... wody nie przekracza w ciągu całego roku 4oC. Okres zjawisk lodowych jest bardzo długi i w niektórych latach może nawet wystąpić...
 • ... mniejsze. Podobne różnice występują na Grenlandii. Profil podłużny szybkich strumieni lodowych, wypływających z lądolodu jest znacznie mniej nachylony od krawędzi samego...
 • ... jest wyjątkowa wśród innych substancji i bardzo ważna dla procesów lodowych i lodowcowych. Podobnie zachowuje się jedynie bizmut.
  To niezwykłe zjawisko...
 • ... lodowych. Przyczyniają się do tego procesy towarzyszące topnieniu: wypłukiwanie kryształów lodowych, rozprężanie pęcherzyków powietrza w lodzie i odpadanie drobnych fragmentów lodu...
 • ... o strukturze kryształków jak najbardziej zbliżonej do struktury naturalnych kryształków lodowych tworzących się w chmurach. Najczęściej w tym celu stosuje się...
 • ... 3,5 stopnia C. Jaskinia zaliczana jest do najciekawszych jaskiń lodowych w Europie. Występuje w niej lód podłogowy, lodospady, lodowe stalagmity...
 • ... jąder krystalizacji.
  Od wielu dziesięcioleci są prowadzone próby wprowadzenia kryształków
  lodowych do chmury w sposób sztuczny, przez różnoraką ingerencję człowieka. Wszystkie...
 • ... po kilku tygodniach. Zlekceważył jednak konsekwencje tego faktu - że konsumentami lodowych przysmaków jest głównie młodzież, z natury rzeczy wrażliwa na modę...
 • ... gruntowania (grounding line). Szybszy ruch lodów szelfowych spowodowałby pocienienie strumieni lodowych zasilających je w lód, a to z kolei cofnięcie się...
 • ... późnopaleozoicznych kryzysach ekologicznych.
  Wczesny paleozoik był erą gąbek. W epokach
  lodowych karbonu ich znaczenie zmalało, ale w permie i triasie archaiczne...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego