Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ludność
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... jako Rudinic. Miejscowa szkoła była w 1766 terenem zwycięskiej walki ludności polskiej z władzami niemieckimi o język polski. - 78km.
  Rozgałęzienie dróg...
 • ... kryzysowego", do którego władze zaprosiłyby przedstawicieli środowisk społecznych mających zaufanie ludności. Sztab powinien szybko przygotować program stabilizacji gospodarczej w dwu na...
 • ... regulację. Różnice te m.in. znalazły odbicie w stopie przyrostu ludności, która wznosi się dużo szybciej w dzielnicach "uregulowanych" niż w...
 • ... szacuje się na ponad milion. Cztery miliony ludzi - 40 proc. ludności tego bogatego w ropę i diamenty kraju w południowo-zachodniej...
 • ... tabacznego. Te zabiegi, jak również rozwój koniunktury przemysłowej i wzrost ludności miejskiej, pozwoliły mu podnieść dochody skarbu z 48 na 80...
 • ... w "Przeglądzie Statystycznym" 4/1961 zaproponował zbudowanie modelu rozkładu liczebności ludności rolniczej Polski według wysokości dochodów. Niezbędne dane do wyliczenia tego...
 • ... podstawą porównań uczynimy wskaźniki zjawiska - współczynnik śmierci na 100 000 ludności - mierniki znacznie od liczb bezwzględnych precyzyjniejsze. Dane te oczywiście różnie...
 • ... brakowało i trzeba go było często odbierać z piekarni. Dla ludności Żoliborza piekły chleb piekarnie na Marymoncie lub na Powązkach. Praga...
 • ... pierwotnie przyjętym schematem kategorii społeczno-zawodowych, natomiast cała (żyjąca) populacja ludności Polski została zaliczona do kategorii o innym zakresie. Nie są...
 • ... Sowieckiej. Kiedy patrzyłem na udrękę naszych żołnierzy i na cierpienia ludności, nie miałem najmniejszych wątpliwości, że gdyby Rosjanie byli wtedy wkroczyli...
 • ... stycznia 1945 r.-pospiesznie spędzono w centrum wsi resztki miejscowej ludności. W pewnym momencie wskutek niemieckiego ostrzału wybuchła panika-czerwonoarmiści rozpoczęli...
 • ... ZSRR zaś wchłonął 202 tys. km2 z 13,4 mln. ludności. Linia rozgraniczenia została przesunięta z Wisły na Bug. Hitler - po...
 • ... dolarów. Spłata zadłużenia dotyczy kapitałochłonnych inwestycji, które przyniosły minimalne korzyści ludności tych krajów. Ta sytuacja uniemożliwia krajom Południa inwestowanie w swoją...
 • ... Nixona ds. bezpieczeństwa narodowego. Sukces każdej partyzantki wynika z poparcia ludności. W Wietnamie jednak tradycyjne metody walki - zamachy terrorystyczne i niespodziewane...
 • ... szczególności w:
  a) placówkach handlowych, b) zakładach świadczących usługi dla
  ludności, c) gastronomii, d) zakładach hotelarskich, e) zakładach komunalnych, f) zakładach...
 • ... większością głosów krajów, które muszą reprezentować co najmniej 60 proc. ludności Unii).
  ARB, PAP


  Kandydaci na komisarzy UE z nowych państw...
 • ... rozwoju urbanizacji i przemysłu, daje się zauważyć ciągły spadek udziału ludności białej wśród mieszkańców wsi, na przykład w roku 1930 odsetek...
 • ... tym bardziej że spotkano się z dużą niechęcią ze strony ludności ukraińskiej.
  W dniu 17 września, na wieść o przekroczeniu granicy...
 • ... przebywających w szpitalach i sierocińcach. Oznacza to, że jedna czwarta ludności kraju, która normalnie otrzymuje pomoc żywnościową, będzie musiała przeżyć zimę...
 • ... lata, gdy liczba zgonów przerastała liczbę urodzin.
  Na Śląsku przyrost
  ludności znajdował zatrudnienie w szybko rosnącym przemyśle.
  W Poznańskiem i na...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego