Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ludnościowy
Znaleziono 28 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ruch towarowy zostanie zmechanizowany, znormalizowany poprzez stosowanie ładunków kontenerowych.
  Perspektywa
  ludnościowa. Według oficjalnych prognoz GUS liczba ludności w 2000 r. wyniesie...
 • ... USA, Południowy Wietnam i Kambodża oraz Włochy.
  E. S.

  Struktura
  ludnościowa w Brazylii. 30 czerwca 1956 ludność Brazylii wynosiła 58,663...
 • ... w ekonomicznych, czy politycznych celów z interesem przeciętnego obywatela... Polityka ludnościowa nie powinna w żadnym razie stosować przemocy wobec społeczeństwa, nie...
 • ... śmierć. W nowoczesnym, demokratycznym społeczeństwie nie ma miejsca na politykę ludnościową, nie liczącą się z realiami życia i lekceważącą postawę społeczeństwa...
 • ... nowocześniejsze i lepiej zorganizowane niż Polska i Litwa, ale potencjały ludnościowe były nieporównywalne: około 300 tys. przeciwko 4 mln.
  Prawdą jest...
 • ... zarys najważniejszych problemów globalnych końca XX wieku.

  4.1. Problemy
  ludnościowe

  W połowie lat osiemdziesiątych ludność świata sięgała 5 mld. O...
 • ... Moratinos, domaga się podwyższenia do 66 proc. mieszkańców UE progu ludnościowego przyjmowania prawa europejskiego, co ułatwi Hiszpanii budowanie blokującej mniejszości.
  Swoich...
 • ... Do informacji priorytetowych, dla poszczególnych czynników lokalizacji, należą:
  dla potencjału
  ludnościowego - liczba ludności, tempo jej przyrostu i liczba gospodarstw domowych;
  dla...
 • ... wystąpi w Radzie UE z wnioskiem o inne obliczanie potencjału ludnościowego krajów członkowskich. Chodzi o to, by brać pod uwagę jedynie...
 • ... Konwent. - Można na przykład mówić nie o 60 procentach potencjału ludnościowego, a o innym procencie - tłumaczył.
  Pastusiak dziwił się, że w...
 • ... jako ważne jego ogniwo. Predestynuje nas do tego wielkość potencjału ludnościowego, obronnego i ekonomicznego, który daje Polsce drugie miejsce po Związku...
 • ... Południa, jak i bogatej Północy. Konferencja ONZ na temat sytuacji ludnościowej świata, która odbyła się w Kairze w r. 1994 nie...
 • ... społecznej różnych krajów spotykamy rozwiązania ściśle powiązane z założeniami polityki ludnościowej - czy to o charakterze depopulacyjnym (ChRL), czy też pronatalistycznym (CSRS...
 • ... nie przypomnieć mądrych słów E. Rosseta, który - mówiąc o polityce ludnościowej - miał "na myśli wymóg dwuaspektowego nastawienia tej polityki, wymóg pełnej...
 • ... rejestrów gospodarstw rolnych i zwierząt hodowlanych, przed szczegółowym poznaniem sytuacji ludnościowej i ekologicznej na polskiej wsi Bruksela przekaże tam fundusze strukturalne...
 • ... odniesieniu do krajów socjalistycznych i to głównie pod kątem polityki ludnościowej, dysponujemy także analizami na szerszym tle międzynarodowym oraz zestawieniem danych...
 • ... ostatnich dziesięcioleciach bardziej uwidacznia się rola zabezpieczenia jako instrumentu polityki ludnościowej. Tendencje te znalazły już odbicie w literaturze z teorii polityki...
 • ... szczególną strukturę gospodarczą o dużym udziale rolnictwa, oraz znaczny potencjał ludnościowy - przyjęcie krajów Europy Środkowo-Wschodniej spowodowałoby duże kłopoty w funkcjonowaniu...
 • ... rejonu działania nowego banku lub oddziału. Zaliczamy do niej potencjał ludnościowy określonego rejonu, dochody ludności, zatrudnienie, potencjał gospodarczy, sytuację konkurencyjną w...
 • ... na lokalizację banku.
  Pierwszym z grupy czynników zewnętrznych jest potencjał
  ludnościowy rejonu, w którym ma funkcjonować nowy oddział banku lub nowy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego