Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
mechanika kwantowa
Znaleziono 40 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wobec prawa wyłączonego środka jest
  paradoksalna zasada nieoznaczoności Heisenberga w
  mechanice kwantowej:
  Pewne wielkości nie mogą być łącznie określone, przy czym niemożność...
 • ... nazywa się falami prawdopodobieństwa.
  Rozchodzenie się fal prawdopodobieństwa opisuje w
  mechanice kwantowej równanie deterministyczne (tzw. równanie Schrödingera). Natura rozchodzenia się tych fal...
 • ... falową , może przenikać przez barierę w zjawisku tunelowym, znanym w mechanice kwantowej.
  Przypomnienie:
  Rozważmy trzy obszary, zaznaczone na rys.5.13, oraz...
 • ... gnozę". W końcu dorzucił coś o paradygmatach, teorii względności oraz mechanice kwantowej - i wysnuł z tego wniosek ogólny: Książki Whartona są do...
 • ... się (lub odejmuje) 12 Jest to szczególny przypadek obowiązującej w mechanice kwantowej zasady dodawania momentów pędu - mianowicie jeżeli ((...)) to:

  Jądro ma całkowity...
 • ... Keiken kagaku (Nauka
  empiryczna, 1940), w której wiele uwagi poświęca
  mechanice kwantowej.
  Interesował się on także teorią względności Einsteina, z którym spotkał...
 • ... uśrednionego opisu sytuacji kwantowej, lecz potrzebne są one w samej mechanice kwantowej - np. w przestrzeniach niejednospójnych rozwijanie teorii kwantowej wokół nierównoważnych rozwiązań...
 • ... prowadzą do wyrażeń . Posłużymy się teraz metodą często stosowaną w mechanice kwantowej: pomnożymy lewostronnie obie strony równania po kolei przez i scałkujemy...
 • ... materii, lecz cząstki elementarne opisywane przez mechanikę kwantową, a w mechanice kwantowej klasyczny determinizm załamuje się całkowicie.
  Istota problemu kryje się w...
 • ... ciekawe.

  To wszystko są jednak zbiory symetrii?

  Tak. Ale dzięki
  mechanice kwantowej powstała sytuacja, w której okazało się, że to co przedtem...
 • ... klasyczne i metody w nich stosowane straciły swoją aktualność. W mechanice kwantowej związek pomiędzy teorią kwantową i klasyczną (który jest treścią m...
 • ... tacy jak konstruktywiści w matematyce, zwolennicy konieczności logiki trójwartościowej w mechanice kwantowej, itd. Czy sytuacja z modelami zachowania racjonalnego jest taka sama...
 • ... zastosowania do opisu rozpadu jądra koncepcji zjawiska tunelowego, wprowadzonej w mechanice kwantowej i znajdującej zastosowanie w różnych procesach fizycznych. Rozwiązując równanie falowe...
 • ... do obejmowanego strumienia, jest podstawą tzw. efektu Aharonova-Bohma w mechanice kwantowej. W omawianym tutaj przypadku nadprzewodnictwa, związek (6.110) oznacza, że...
 • ... interesował się bardzo odkryciami naukowymi, zwracał
  uwagę na to, że
  mechanika kwantowa nie wyparła mechaniki klasycznej

  Newtona, a jedynie jest stosowana do...
 • ... ona sześciowymiarowa i każdy taki punkt ma sześć współrzędnych. Ale mechanika kwantowa mówi, że jest to niemożliwe, a to znaczy, że tej...
 • ... moment kwadrupolowy (p.1.6.4) dla spinu ((...)) (multipolowość 2). Mechanika kwantowa ogranicza wartość tego momentu do danego iloczynem ładunku przez powierzchnię...
 • ... teorii klasycznych, że teorie klasyczne były tylko teoriami przyrody, natomiast mechanika kwantowa jest po raz pierwszy teorią przyrody i naszej wiedzy o...
 • ... połówkowy
  Spinowy moment pędu, jako wektor, oznacza się przez s.
  Mechanika kwantowa stwierdza, że spinowy moment pędu elektronów, protonów i neutronów ma...
 • ... 1882-1944) pisał:  Wkrótce jednak współczesna fizyka - w tym wypadku
  mechanika kwantowa - zaadaptowana do opisu kul gazowych, jakimi są gwiazdy, potwierdziła możliwość...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego