Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
metodyka
Znaleziono 74 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Konferencją w Rio. Miała się ona stać punktem zwrotnym w metodyce rozwiązywania globalnych problemów i konfliktów środowiskowych. Liczono, że upadek wielkich...
 • ... osadów z różnych zbiorników. Kolejne problemy to znaczna dowolność w metodyce badań i trudność uznania któregoś z elementów osadów za wiodący...
 • ... się więc zwrócenie uwagi na niektóre psychologiczne czynniki występujące w metodyce szkolenia ogniowego, które w nauce celnego strzelania nie są mniej...
 • ... rolę redaktora w tematycznym planowaniu, doborze autorów, pracy z autorami, metodyce korekty, pracach nad poprawkami wydawniczymi, nad naukowo-informacyjnym aparatem książki...
 • ... których wyznaczenie dla każdego przekroju hydrometrycznego jest możliwe dzięki opracowanej metodyce, można mierzyć w układzie stacjonarnym w sposób ciągły następujące parametry...
 • ... ponownie należy podkreślić potrzebę popularyzacji wiedzy z zakresu psychologii w metodyce szkolenia ogniowego, która wymaga oparcia na naukowych uzasadnieniach. Przed rozpoczęciem...
 • ... instruktora) oraz od formy samych zajęć. Mgr E. Andruszkiewicz w "Metodyce szkolenia kierowców" proponuje następującą formę konspektu, na zajęcia prowadzone metodą...
 • ... Min. Oświaty.
  Uczestnicy kursu wysłuchali wykładów z zagadnień ruchu turystycznego,
  metodyk! krajoznawstwa, regionalizmu w pracach SKKT i metody badań własnego środowiska...
 • ... z działalnością wojsk w nowych uwarunkowaniach i strukturach, a także metodyk użytkowania i eksploatacji (wraz z instrukcjami obsługi oraz opisami) nowego...
 • ... rysunku 4.13.
  Niewątpliwie warto zwrócić uwagę na fakt, że
  metodyka rachunku efektywności ekonomicznej decyzji jakościowych jest zgodna z uniwersalną metodyką...
 • ... że zakresem zarządzania jakością należy objąć wszystkie jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa. Metodyka podejścia jakościowego i zarządzania jakością w jednakowym stopniu dotyczy tak...
 • ... omówione w tym artykule zagadnienia na każdym odpowiednim ćwiczeniu taktycznym.


  METODYKA
  Kpt. mgr EDWARD BOBOLA
  PSYCHOLOGICZNE CZYNNIKI W NAUCE CELNEGO STRZELANIA...
 • ... wykształcenie pedagogiczne profesora wyczerpuje się jego wykształceniem naukowym. Dlatego też metodyka wykładu kursu naukowego nie tylko wspiera się na metodologii odpowiedniej...
 • ... uraz dla jednostek zaangażowanych w procesy restrukturyzacji i transformacji organizacji.
  Metodyka zajęć:
  Szkolenie jest realizowane w formie treningu sprawności menedżerskich. Autorzy...
 • ... 4. Pomiary stężeń odorantów w gazach odlotowych
  7.4.1.
  Metodyka pobierania próbek
  Próbki badanych gazów pobiera się do worków z...
 • ... stanie odtworzyć historii życia, korzystając z danych o dzisiejszych organizmach.

  Metodyka odtwarzania filogenezy

  Odtwarzanie kolejności wydarzeń sprzed milionów lat na podstawie...
 • ... stanów jakości itp. oraz przedmiotów, przy zastosowaniu określonych mierników podobieństwa. Metodyka analizy porównawczej (podobieństwa i zróżnicowania) zakłada jednolite traktowanie kategorii jakości...
 • ... na oficerów SB podczas szkolenia musieli zaliczyć przedmiot o nazwie metodyka zwalczania przestępczości politycznej. Podczas wykładów dowiadywali się, że każdą czynność...
 • ... 8322 należy każdorazowo zweryfikować rzeczywistą dokładność użytkową planowanego zadania pomiarowego. Metodyka ustalania dokładności użytkowej wybranej technologii pomiaru polega na wykonaniu stosownych...
 • ... przetwarzania danych gospodarczych (referat doc. K. Sowy). Referaty na temat "Metodyka zarządzania w Zakładach Przemysłu Cukierniczego im. 22 Lipca w Warszawie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego