Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
metryka
Znaleziono 139 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... jest y. Naciskając klawisze [PgUp] oraz [PgDn] możesz przeglądać kolejne metryki, aż do odnalezienia tej właściwej.


  W tym rozdziale:

  - O konieczności...
 • ... trzeba podpisać i dołączyć do niego wyciąg z metryki Pani, metryki dziecka, metryki ślubu Pani oraz zaświadczenie z miejsca pracy o...
 • ... lub całym dokumencie;
  - nazwa (tytuł) rozdziału;
  - wersja dokumentu (odczytana z
  metryki pliku);
  - czas (godzina i minuty);
  - data (w różnej postaci).

  Wszystkie...
 • ... Za jego pośrednictwem możesz:
  - utworzyć nowy dokument;
  - zredagować treść tzw.
  metryki dokumentu - krótkiej notatki ułatwiającej jego identyfikację;
  - wybrać dokument, który masz...
 • ... one rozwinąć w człowieka, skoro zostały już wyjęte z embrionu".

  Metryki genetyczne

  Tak zwane klonowanie terapeutyczne (czyli z myślą o hodowli...
 • ... powrócisz w ten sposób do pola Plik.
  6. Jeżeli treść
  metryki Cię zadowala, naciśnij klawisz [Enter] - TAG zamknie okno metryki i...
 • ... obowiązani stawić się od rana po dekret uwłaszczenia. Należało przynieść metryki i wszystkie personalia, obejmujące również wiek i imiona dzieci, a...
 • ... zdarzenia zachował się poemat, który jest dowodem opanowania języka i metryki łacińskiej, a zarazem interesującym przykładem umiejętności pisania na egzotyczny temat...
 • ... sformułowaniem standardowym. Jednym z podstawowych założeń sformułowania standardowego jest odwracalność metryki - w tym języku oznacza to odwracalność (traktowanego jako macierz 4...
 • ... interwału) w czasoprzestrzeni czterowymiarowej:

  Przyjęta przez nas konwencja dotycząca sygnatury
  metryki (-,+, ˇ ˇ ˇ ,+), choć do tej pory rzadko używana w polskiej literaturze, jest...
 • ... do odnalezienia dokumentu?

  Jak wykorzystać te w pocie czoła tworzone
  metryki? Do szybkiego odnalezienia - wśród setek innych, równie ważnych - właśnie TEGO...
 • ... treść metryki Cię zadowala, naciśnij klawisz [Enter] - TAG zamknie okno metryki i przełączy się w tryb hierarchii tekstu.

  Jak wykorzystać metrykę...
 • ... myszką nazwy już wyróżnionej inwersją powoduje wyświetlenie na ekranie okna metryki dokumentu.  Jak rozumieć te dziwne znaki na ekranie?

  Tak się...
 • ... i dołączyć do niego wyciąg z metryki Pani, metryki dziecka, metryki ślubu Pani oraz zaświadczenie z miejsca pracy o wysokości zarobków...
 • ... poloników, a w części sprawozdawczej - nagrody pisarskie, osiągnięcia firm wydawniczych, metryki wychodźczych instytucji kulturalnych, życie polskie na wszystkich kontynentach itd."
  A...
 • ... Producenci pracują też nad technologią pozwalającą zaszyfrować dane tak, aby "metryki genetyczne" stanowiły wyłączną własność osoby zainteresowanej. W wyścigu o pierwszeństwo...
 • ... tej powierzchni. Można pokazać, że wielkość ta nie zależy od metryki ani od wyboru układu współrzędnych. Ponieważ liczby Cherna przyjmują dla...
 • ... Joyce w Ulissesie są jego następcami.
  Wersyfikacyjnie wierny zasadom francuskiej
  metryki. To jego wiersz i sonet z szesnastego wieku pokazał mi...
 • ... konforemny (słynne twierdzenie Riemanna o uniformizacji mówi m.in., że metryki na wszystkich rozmaitościach dwuwymiarowych różnią się od siebie co najwyżej...
 • ... z Polski, osiadając najpierw w Austrii. Mało brakowało, żeby do metryki wpisano jej właśnie Salzburg - rodzice tu właśnie chcieli zamieszkać. Ale...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego