Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ocena
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... przez Polaków operatorem telefonii komórkowej.
  Cieszymy się, że tak wysoko
  ocen i l i Państwo nasze nowe usługi i oferty wprowadzone...
 • ... diagnostyki stanu (i klasyfikacji) instrumentów muzycznych należy zgodność i weryfikowalność ocen obiektywnych z ocenami subiektywnymi.
  Wszystkie omawiane dziedziny zastosowań komputerowych systemów...
 • ... istotnych dla rozumienia zdarzenia. Opisuje jego właściwości. Np. ilości, skutki ocen porównawczych, intensywność etc.
  10.
  ODBIORCA
  Osoba lub obiekt, na który...
 • ... Parlamentarnego SLD odbędzie się w poniedziałek i w zależności od ocen, opinii i poglądów moich koleżanek i kolegów parlamentarzystów takie decyzje...
 • ... trafi nam się przełożony-neurotyk, unikający jakichkolwiek wypowiedzi wprost, jakichkolwiek ocen czy krytyki, ale za to używający całego arsenału min, westchnień...
 • ... główne nurty dyskusji. Pierwszy z nich to pełne poparcie dla ocen zawartych w referacie sprawozdawczym KC, zaś drugi - to twórcze niezadowolenie...
 • ... mu kilka dni wcześniej ekspertyza zawiera wiele niejasnych stwierdzeń i ocen, a nawet oczywiste omyłki i przeoczenia. Sąd kazał to poprawić...
 • ... precyzyjnym wyliczeniu przyczyn aresztowania znalazła się jedna, która ułatwia dowolność ocen i decyzji: "znaczny stopień i niebezpieczeństwo czynu" i ona to...
 • ... SYMFONIA WARTOŚCI


  W społeczeństwie, w którym doświadczamy wielości doktryn i
  ocen, pluralizm bywa nierzadko traktowany jako zło konieczne. Przetrwała w nas...
 • ... by spojrzeli na rzeczywistość z punktu widzenia zła. - Przy formułowaniu ocen etycznych nie wystarczy występować tylko z pozycji ofiary. Taka jednostronna...
 • ... Szczegółowe sprawozdanie sołtysa - Jana Pędzimęża - dało asumpt do bardziej ogólnych ocen minionych czterech lat, które dla Bańskiej Niżnej były wyjątkowo pomyślne...
 • ... 1. Organy, o których mowa w art. 258, dokonują okresowo ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki...
 • ... satysfakcją mogą stwierdzić, że wybrali dobrze.

  Teraz jednak, niezależnie od
  ocen, los ludzi z listy, którzy mają poczucie skrzywdzenia, znajduje się...
 • ... wolnorynkowej oraz ciągłego, upartego tkwienia w strukturach organizacyjnych i standardach ocen z poprzedniej epoki. Skutek jest taki, że naszym naukowcom brakuje...
 • ... istotniejsza

  od perspektywy nadawcy. Proces wartościowania wiąże się z tworzeniem
  ocen. Proces ten wymaga istnienia zewnętrznego punktu odniesienia o charakterze wzorca...
 • ... o nas jak o sprawie skończonej, nadającej się już do ocen i analiz.
  - Była impreza u niej, chyba zaraz w następną...
 • ... z przeprowadzoną wówczas przez władze weryfikacją dziennikarzy. Niezależnie od subiektywnych ocen autora (jest to dziennik osobisty, a nie praca naukowa) - ważne...
 • ... nie inną grzywnę itd. Uzasadnienie jest w takim przypadku zespołem ocen (np. że dany czyn przestępny budzi szczególną odrazę moralną), a...
 • ... rodzice, wypowiadając się, że jest to za mały zakres tych ocen, że poprzednia była lepsza.
  Yhy.
  I że bardzo taka delikatna...
 • ... mogą przyjąć, że w ich kartotekach brakuje zapisów kar, upomnień, ocen powtarzanych co jakiś czas i że jest to dokumentacja, z...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego