Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ocena niedostateczna
Znaleziono 9 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Uwaga do oceny poszczególnych cech depilatora proszę użyć szkolne skali ocen)
  niedostateczna
  = 1
  mierna = 2
  dostateczna = 3
  dobra = 4
  bardzo dobra = 5...
 • ... Uwaga do oceny poszczególnych cech depilatora proszę użyć szkolne skali ocen)
  niedostateczna
  = 1
  mierna = 2
  dostateczna = 3
  dobra = 4
  bardzo dobra = 5...
 • ... celów treningu.
  Jak wykazuje analiza wyników szkolenia artyleryjsko-strzeleckiego, przyczyną
  ocen niedostatecznych i dostatecznych są w 80-90% błędy popełnione podczas obserwacji...
 • ... średnio.
  ...jakość...Słucham?
  Czyli dobrze, czy źle?
  Koszty, wydajność jest
  ocena niedostateczna, jest ocena dobra, jest oczywiście standardowy udział, grupa poprawna, to...
 • ... 100 poborowych. Test Coopera, sprawdzający cechy motoryczne, poborowi wykonują na ocenę niedostateczną lub mierną. Spośród wcielonych do wojska 15 proc. okazuje się...
 • ... pięćdziesiąt. Czyli w momencie, kiedy przekraczamy tę barierę, automatycznie mamy ocenę niedostateczną. Czy w tej chwili już wszystko jasne?
  Tak.
  Nie.
  Bardzo...
 • ... chamstwem. Wreszcie też używali wulgaryzmów, bekali itd. Dominujące w dzienniku oceny niedostateczne dla Dyrektora i rodziców były dowodem na nieudolną pracę nauczycielki...
 • ... starszych kolegów o życiu w seminarium. Na pierwszym roku trzy oceny niedostateczne na egzaminach to równoznacznik usunięcia ze studiów. Starsi klerycy obowiązkowo...
 • ... lepszych wyników. Postanowiono zbadać przyczyny, dla-czego niektóre dzieci mają oceny niedostateczne. Postanawiają uświadomić tych rodziców, którzy nie interesują się szkołą i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego