Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
odzwierciedlać się
Znaleziono 14 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... pieniędzmi wydatkowanymi a otrzymanymi, czyli wynikiem finansowym. W wyniku tym odzwierciedla się równocześnie:
  - efekt rzeczowy, powstający np. z lepszego wykorzystania materiałów, energii...
 • ... izoterm od przebiegu strefowego wynika z regionalnych warunków cyrkulacyjnych i odzwierciedla się w regionalnym zróżnicowaniu ablacji powierzchniowej, np. topnienie powierzchniowe na lodowcach...
 • ... wzniosłej wizji teologicznej. Wielkość chrześcijańskiego Objawienia w bardzo niedoskonały sposób odzwierciedla się w przepowiadaniu Kościoła, często pozbawionym "mocy i Ducha Świętego" (1...
 • ... wody może więc niekiedy wskazywać na jej skład chemiczny, co odzwierciedla się nawet w składzie osadów dennych. Na barwę wód ma także...
 • ... od nachylenia powierzchni czoła. Przy nieznacznym nachyleniu czół wzrost ablacji odzwierciedla się większą recesją niż w przypadku czół stromych. W przypadku czoła...
 • ... oraz zasadzie równowagi terytorialnej.
  Pojęcie rozwoju jest więc pojęciem wielowymiarowym.
  Odzwierciedla się to w nadużywaniu przymiotników określających słowo "rozwój": gospodarczy, społeczny, polityczny...
 • ... kanałów inglacjalnych i subglacjalnych sprawia, że dobowy rytm topnienia lepiej odzwierciedla się w przepływach rzeki lodowcowej. Pod koniec sezonu ablacji przepływy są...
 • ... izoterm od przebiegu strefowego wynika z regionalnych warunków cyrkulacyjnych i odzwierciedla się w regionalnym zróżnicowaniu ablacji powierzchniowej, np. topnienie powierzchniowe na lodowcach...
 • ... lodu określa się mianem transgresji lub awansu lodowców.
  Zmiany klimatyczne
  odzwierciedlają się w akumulacji śniegu i intensywności ablacji. Stosunek akumulacji do ablacji...
 • ... fluktuacjom o większej amplitudzie i mniejszej częstotliwości. Krótkookresowe zmiany klimatyczne odzwierciedlają się wyraźnie przede wszystkim w obrębie małych nagromadzeń śniegu i lodu...
 • ... 2) Tendencje do zmian klimatu w ciągu dziesięcioleci lub stuleci odzwierciedlają się w tendencjach odpływu rocznego z basenu zlodowaconego. W ciągu XX...
 • ... ważniejsze jest, aby to w składach komisji, nie w kierownictwach, odzwierciedlał się podział mandatów w Sejmie. Posłowie sojuszu mają w komisjach dobrą...
 • ... swoich przypowieści - ni to baśń, ni to proroctwo - w której odzwierciedlała się mądrość i uroda starych hagad sprzed wielu tysięcy lat, i...
 • ... się jada i pije. Ponad trzydzieści lat w Wiechowych opowieściach odzwierciedlały się chwilowe trudności aprowizacyjne.
  Jeszcze na początku lat sześćdziesiątych autor wyśmiewał...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego