Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
odzwierciedla��
Znaleziono 240 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wymienionych państw.
  Nasze hasło "Zdrowie i uroda w nowym wymiarze"
  odzwierciedla zarówno asortyment oferowany przez droxi jak i samą filozofię naszej...
 • ... góry, ja na niego z dołu, ale ta sytuacja nie odzwierciedla bynajmniej jakiejś hierarchii psychicznej. Uśmiecha się wreszcie, ja - nie. To...
 • ... przypadku rodziców o niższych aspiracjach kulturalnych. Problematyka Matki M. Gorkiego odzwierciedla - aczkolwiek w sposób charakterystyczny dla konwencji literackiej - tę właśnie stronę...
 • ... w tym przypadku zejść na dalszy plan".
  Oficjalne stanowisko nie
  odzwierciedla nastrojów panujących wśród parlamentarzystów Socjaldemokracji. Są oni oburzeni, że Balicki...
 • ... do europejskiego języka politycznego. Konstytucja pochodzi od narodu. Konstytucja europejska odzwierciedla więc istnienie - na razie wirtualne, przyznaję - narodu europejskiego. My, którzy...
 • ... Wszędzie M1 dotyczy pieniądza ujmowanego w charakterze środka wymiany, M2 odzwierciedla zasób pieniądza reprezentujący siłę nabywczą społeczeństwa, a szersze agregaty zasobów...
 • ... dezintegracji".
  Obserwatorzy w Pekinie są zgodni, że alarmistyczny ton uchwały
  odzwierciedla fakt, że komunistyczni przywódcy zdają sobie sprawę z narastającego społecznego...
 • ... dążeniu podmiotów gospodarczych do rozwiązań optymalnych w tej sytuacji lepiej odzwierciedla wybory dokonywane w przedsiębiorstwie niż behawioralna koncepcja rozwiązań satysfakcjonujących.
  Inny...
 • ... 6,5 litra. Znaczna luka między konsumpcją rejestrowaną a rzeczywistą odzwierciedla stan naszej gospodarki, w której szara strefa, nie rejestrowana działalność...
 • ... się będzie spekulacja.
  Ów opór wobec przedsięwzięć narzucanych przez państwo
  odzwierciedla pogląd Kornaia, że aby zmiany systemowe - także te na wielką...
 • ... level) (dawniejszy termin: granica zlodowacenia). O ile przebieg linii orograficznej odzwierciedla istnienie najbardziej sprzyjających warunków lokalnych do zachowania się śniegu, o...
 • ... pozwala lepiej zrozumieć procesy zachodzące w atmosferze, a ich rozmaitość odzwierciedla bogata mozaika obserwowanych stanów pogody.
  Prezentowany tu zestaw przyrządów jest...
 • ... zachwytu dla poziomu 0,01, jak mogliby zarzucić nam krytycy. Odzwierciedla to raczej przekonanie, iż istnieje odpowiedzialność badacza dotyczacą takiego ustalania...
 • ... pieniędzmi wydatkowanymi a otrzymanymi, czyli wynikiem finansowym. W wyniku tym odzwierciedla się równocześnie:
  - efekt rzeczowy, powstający np. z lepszego wykorzystania materiałów...
 • ... pierwszym kwartale. Oznacza to wzrost o prawie 32 proc.
  - Raport
  odzwierciedla to, co dzieje się w gospodarce. Przemysł ciężki rekrutuje pracowników...
 • ... r. można uważać za typowy ówczesnych pielgrzymek, czy też raczej odzwierciedla specyfikę grupy praskiej?
  Wydaje mi się, że zawiera on sporo...
 • ... wyrażając m.in. opinię, iż końcowa uchwała IX Plenum nie odzwierciedla jednak wszystkich głosów pochodzących od organizacji partyjnych z całego kraju...
 • ... autorytatywną rękojmią ważności i kompletności procesu komunikacji. Skoro zaś komunikacja odzwierciedla zewnętrzny obiektywny porządek, czy to boski, czy dziejowy, z założenia...
 • ... obok corbusierowskie bloki, biurowce ze szkła i metalu.
  - Tutejsza architektura
  odzwierciedla wszystkie etapy historii XX-wiecznego miasta - mówi Moser. Grochowem zaraził...
 • ... na przetwarzaniu informacji, szczególnie w nauce i technice. Podobieństwo to odzwierciedla poszukiwanie narzędzi metodologicznych, które mogłyby pomóc w przezwyciężeniu informacyjnych barier...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego