Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
pakiet akcji
Znaleziono 65 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... przez 4 lata. * Zakończono postępowanie ugodowe Stoczni Ustka, gdzie kontrolny pakiet akcji ma objąć Stocznia Szczecińska.

  Programy:

  * Rząd zdecydował uruchomić prywatyzację sektora...
 • ... oferty akcji PKN ORLEN?
  - Niekoniecznie. Albo Nafta Polska sprzeda swój
  pakiet akcji do końca 2001 r., albo Skarb Państwa przejmie je w...
 • ... proc. akcji. Za chwilę ktoś może kupić na rynku większy pakiet akcji i to on będzie dyktował warunki. Wrogie przejęcie trudno wykluczyć...
 • ... kryzysu w stosunkach Rosji i Białorusi. Mińsk żądał za mniejszościowy pakiet akcji przedsiębiorstwa 5 mld dolarów. Moskwa gotowa była zapłacić sumę 10...
 • ... Jeśli państwo chce uratować Jukos od bankructwa, to można odmrozić pakiet akcji spółki należący do mnie i do moich partnerów. Wówczas my...
 • ... grudniu 2001 roku, gdy sprzedała za ćwierć miliona dolarów swój pakiet akcji firmy farmaceutycznej ImClone, należącej do jej przyjaciela Samuela Waksala. Wkrótce...
 • ... nadzorczej nowojorskiej giełdy papierów wartościowych, sprzedała cały należący do niej pakiet akcji spółki farmaceutycznej ImClone. Prokuratorzy starali się dowieść, że decyzję tę...
 • ... zarządu PZU SA. Zgodnie z kodeksem handlowym, nawet tak duży pakiet akcji nie czyni go wszechwładnym w kierowaniu tą firmą.

  - Czyli zawieszonemu...
 • ... wynika, że inwestorzy zobowiązali się zapłacić łącznie za 30-procentowy pakiet akcji w przybliżeniu tyle, na ile doradca ministerstwa - ABN Amro Bank...
 • ... polsko-niemieckiej wymiany handlowej, starał się między innymi o znaczący pakiet akcji Pekao SA i Banku Handlowego. Do przejęcia kontroli nad BIG...
 • ... wolność. Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Skarb Państwa, chociaż posiadający mniejszościowy pakiet akcji, zgodnie z postulatami strajkujących związkowców nie dopuścił do udziału w...
 • ... żaden z funduszy nie dysponuje dostatecznym kapitałem, by objąć znaczący pakiet akcji.

  Na całym świecie venture capital cieszą się dużym zainteresowaniem towarzystw...
 • ... zajmuję się wyłącznie inwestycjami giełdowymi. W 1997 r. zamierzam sprzedać pakiet akcji kupionych poza giełdą i poza regulowanym obrotem pozagiełdowym. Spodziewam się...
 • ... preferencyjnych, a 5 proc. przeznaczono na cele reprywatyzacyjne. Za większościowy pakiet akcji nabywcy zapłacili 7 653 480 zł. Poza tym zobowiązali się...
 • ... przedłużyć z nim kontraktu, ponieważ razem z żoną posiadał strategiczny pakiet akcji firmy. Zdaniem wojewody stwarzało to możliwości nadużyć podczas prywatyzacji firmy...
 • ... Pacholski, uważa, iż prywatyzacja stoczni w której menedżerowie mają kontrolny pakiet akcji, była w polskich realiach najlepszym wariantem. Profesor wie co mówi...
 • ... że zobowiązania finansowe Eureko i BIG BG, kupujących 30-proc. pakiet akcji PZU, sięgały dolnej granicy wartości całej grupy PZU, oszacowanej przez...
 • ... szpitali, planował uruchomienie ogólnopolskiej gazety katolickiej.
  Baranowski miał 20-procentowy
  pakiet akcji Westy, kontrolował też Polonię i Westę Life, był udziałowcem Próchnika...
 • ... kapitałowe. LG Group już wykupiła za 48 mln USD większościowy pakiet akcji łódzkiego Petrobanku. Kolejne 6 mln USD przeznaczono na unowocześnienie banku...
 • ... pierwszym ogniwem całego łańcuszka. Prosper Bank wykupił bowiem następnie większościowy pakiet akcji podupadającego Dolnośląskiego Banku Gospodarczego, a Pierwszy Bank Komercyjny został właścicielem...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego