Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
paradygmat
Znaleziono 84 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... źle - mówi Michiejew. - Rosja uważa, że znów znalazła się "w paradygmacie" zimnej wojny, a wszystkie te zmiany, jakie zaszły w naszej...
 • ... je otworzy?

  ...na stół

  Stół to przestrzeń dokładnie określona w
  paradygmacie enologii. Tu wino spotyka się z innymi nutami wielkiej partytury...
 • ... przyniósł przedsiębiorstwom państwowym nowe szanse rozwojowe. Gospodarka kraju oparta na paradygmacie zasilania zewnętrznego wymagała licencji, zachodnich technologii, kontaktów z przemysłem europejskim...
 • ... la Blanche'a, niż redukcjonistyczne koncepcje "geografii ilościowej" oparte na neopozytywistycznym paradygmacie. Geoekologii nie można jednak utożsamiać z geografią regionalną lub z...
 • ... oraz wywodzącego się z podstaw epistemologii względu badawczego, konstytuującego nowy paradygmat w relacji człowiek a rzeczywistość, nazwany podejściem jakościowym.
  Kategorie jakościowe...
 • ... postmodernistyczne kwestionuje te względy, odrzucając zarówno dominujący, jak i alternatywny paradygmat (zob. rozdział 5 o badaniach mediów).

  CZĘŚĆ TRZECIA
  ANALIZA FUNKCJONOWANIA...
 • ... zen.
  Analiza przeprowadzona w kolejnych rozdziałach wyraźnie pokazuje, iż
  logiczny
  paradygmat Nishidy, którym jest zasada 'absolutnie sprzecznej
  samotożsamości', rozumiana jako 'czysty...
 • ... swej prometejskiej misji, odę do nowoczesności wygrywają na zwykłej katarynce... Paradygmat nowoczesności rozbudowuje się równie szeroko co jego poprzednik. Wyraża się...
 • ... całości wypowiedzi, jest w każdej spółgłosce i samogłosce, które jako paradygmat i jako syntagmatyka znoszą serie. W ten sposób signifiants są...
 • ... i Shelforda (1939), Kershawa (1954), Oduma (1977) lub Soczawę (1979). Paradygmat ekologiczny jest fundamentem geoekologicznego myślenia i źródłem inspiracji w poszukiwaniu...
 • ... innego, tj. prakseologicznego, punktu widzenia.
  Często zwracano uwagę, że klasyczny
  paradygmat teorii decyzji (strategie, stany świata, użyteczności) został wyeksploatowany do takiego...
 • ... funkcjonuje i kształtuje się teoria.
  Hic et nunc jest to
  paradygmat z obszaru anglosaskiego, z epoki Reagana i Thatcher, choć oczywiście...
 • ... jako system.
  Teoretycy systemów uważają, że analiza systemowa to
  nowy
  paradygmat dla całej wiedzy. Można sądzić, że sprawdzenie
  tej hipotezy na...
 • ... widzenia zjawisk zachodzących na powierzchni ziemi lub też - rodzący się paradygmat nauk geograficznych i ekologicznych, co wydaje się nieuzasadnione. Odrębność geoekologii...
 • ... wzorca koncepcyjnego, znalezienia punktu wyjścia dla wszelkiej analizy spraw międzynarodowych.
  Paradygmat zimnowojenny dwóch mocarstw i trzech światów przestał istnieć.
  Paradygmat konfliktów...
 • ... wygłaszane będą prelekcje nawiązujące tematycznie do zbliżającego się trzeciego tysiąclecia: "Paradygmat czasu", "Kościół katolicki końca drugiego tysiąclecia", "Tysiąclecie Kościoła w archidiecezji...
 • ... laserach
  15. 25 IX, prof. Aleksy Bartnik: Chaos deterministyczny - nowy
  paradygmat

  NAUKA I WIARA
  Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, sala A, g...
 • ... musi tłumaczyć wszystkiego, akceptuje istnienie większej czy mniejszej ilości "anomalii".
  Paradygmat należy odrzucić dopiero wtedy, gdy pojawi się inny, tłumaczący i...
 • ... ważniejsze w psychologii i ekonomii niż w socjologii. Jednakże ich paradygmat używany jest także w innych kontekstach, takich jak zbiorowe podejmowanie...
 • ... odniesieniu do niektórych przejawów "New Age", takie jak choćby "Nowy
  Paradygmat" (New Paradigm) czy "Nowa Świadomość" (New Consciousness);
  mówi się również...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego