Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
paradygmat
Znaleziono 84 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... lub prostszy.
  Huntington przytacza kilkanaście nowych świadectw wyjaśniającej mocy swego
  paradygmatu, czerpiąc przykłady zdarzeń politycznych drugiego półrocza 1993, od konfrontacji pomiędzy...
 • ... ma żadnego kryterium prawdziwości. Shibano nie
  postuluje jednak nowego logicznego
  paradygmatu i - jak sam przyznaje
  - nie jest do końca zadowolony ze...
 • ... język poezji okazuje
  się bowiem najbardziej odpowiedni do przełamania logicznego
  paradygmatu
  podmiotu i przedmiotu, dzięki czemu możliwe jest nowe spojrzenie na...
 • ... tłumaczono ze względu na jego nowatorską interpretację natury i negację paradygmatu ogrodów „sztucznych", symetrycznych, dzieła artysty, a nie przyrody. W...
 • ... gospodarczą, również odwrotnie.
  Właśnie ten zwrotny wpływ stanowi najważniejszy składnik
  paradygmatu kulturowego, w którym funkcjonuje i kształtuje się teoria.
  Hic et...
 • ... wszystko we wczasowych realiach i obyczaju odnaleźć wyraźne ślady ułańskiego "paradygmatu tanecznego": jazgotliwa orkiestra przygrywa jakby inaczej - "temperamenta grają" w istocie...
 • ... i Lockharta, oraz z wpływem efektu ekspozycji. W ujęciu tego paradygmatu trwałe i pełne zapamiętywanie informacji możliwe jest w przypadku pogłębiania...
 • ... nr 1" Kuhna (1968), który pierwszy, tak wyraziście, przedstawił istotę paradygmatu, ukierunkowującego myślenie wielu pokoleń badaczy.

  Związanie się badacza z określoną...
 • ... Huntington odpowiada na to, że jego próba jest propozycją nowego paradygmatu, podstawowego wzorca koncepcyjnego, znalezienia punktu wyjścia dla wszelkiej analizy spraw...
 • ... utracił swą użyteczność. Powszechnie odczuwa się potrzebę jakiejś radykalnej zmiany paradygmatu. Jednakże nie jest jasne, jaki rodzaj modelu zapewniłby głębszy wgląd...
 • ... pytania badawcze (por. zawężający eksplorację badawczą wpływ przyjętego przez badacza paradygmatu - Barber, 1991) i które zmienne niezależne będą przez niego efektywnie...
 • ... konsekwencji istotnych dla procesu tworzenia i zmiany postaw wynikających z paradygmatu poziomów przetwarzania Craika i Lockharta oraz wpływu silnych bodźców afektywnych...
 • ... rzeczywistości przez 'jaźń jednostkową'. Zmiana ta
  polega na porzuceniu epistemologicznego
  paradygmatu dualizmu podmiotu
  i przedmiotu, zgodnego z logika formalną i zastąpieniu...
 • ... logice klasycznej przez
  zasadę niesprzeczności, i z ustanowieniem nowego logicznego
  paradygmatu
  - zasady 'absolutnie sprzecznej samotożsamości'.
  Refleksja nad paradoksową naturą 'oświecenia' pojawia...
 • ... między treścią komunikatu a określającą go formą. Percepcja w ujęciu paradygmatu poziomów przetwarzania ma charakter warstwowy. Autorzy w wyniku badań, określają...
 • ... liberalnej demokracji i jako mocarstwa.
  Nikt nie zaproponował dotąd lepszego
  paradygmatu, twierdzi Huntington.
  Niesłuszne jest upieranie się przy państwach jako jedynych...
 • ... Dlatego należy słuchać go z uwagą i badać użyteczność jego paradygmatu w dzisiejszym trudno zrozumiałym świecie.

  Włodzimierz Zatorski "Oto jestem, stoję...
 • ... frazesach i ideologiach docierając do żywego mięsa polityki, do wiecznego paradygmatu, do najbardziej skrytego jądra. I cóż za paradoks: ta radykalna...
 • ... idei, wizji i propozycji, a przede wszystkim jako do pewnego paradygmatu postawy duchowej wobec świata. Zarówno do tych konserwatystów, którzy zachowują...
 • ... nowego modelu stosunków globalnych, czy, jak później powie Huntington, nowego paradygmatu, wywoła echa i polemiki.
  Argumenty polemistów Huntingtona można uszeregować w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego