Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
partycypacja
Znaleziono 24 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... jako wyzwolenie się przedsiębiorstwa z okowów gospodarki scentralizowanej, samorządność to partycypacja pracowników w zarządzaniu, samofinansowanie zaś miało polegać na wprowadzeniu rachunku...
 • ... możliwości osiągnięć i zdobycia uznania (autorytetu, sławy, szacunku, awansu, wyróżnień), partycypacja w zarządzaniu i przyjmowaniu odpowiedzialności itp. Stosowanie stymulacji przez menedżerów...
 • ... Longobardów nie tylko sam winowajca, ale cała jego wspólnota krewniacza. Partycypacja krewnych w zapłacie wergeldu była w oczach redaktora Edyktu regułą...
 • ... też jako związku, szczególnie ekonomicznej pozycji klasy, z jej kulturalną partycypacją. W pierwszym przypadku pisze się na przykład o kulturze klasy...
 • ... Banku Światowego. M. Wierzba podkreśla też, że dobrą praktyką są partycypacje gmin w tego typu inwestycjach.
  Nowotarskie starostwo ma na swoim...
 • ... cele podsystemu społecznego. Dochody podsystemu społecznego są kształto- wane przez partycypację właścicieli, zarządu i załogi w podziale wygospodarowanego zysku netto (np...
 • ... akcji.
  Kredyty bankowe są oprocentowane, wprowadzenie wspólników oznacza równocześnie ich
  partycypację w zyskach, kredyty na powiększenie majątku trwałego lub jego modernizację...
 • ... przy ul. Grel, zasilającej osiem budynków za torami kolejowymi. Wielkość partycypacji miasta określa się na około 35.000 zł.
  * W odpowiedzi...
 • ... jego działalności, oczywiście w zakresie zgodnym z uprawnieniami i zakresem partycypacji finansowej. Czas kierowania samorządem przez urzędników ministerialnych należy już do...
 • ... dość, że jesteśmy do nich przychylni, nie żądamy od nich partycypacji w kosztach na przykład usuwania skutków zimy, czy utrzymania czystości...
 • ... 30% swych avoirów (assets) w Europie - w postaci filii czy partycypacji w europejskim przemyśle automobilowym. Standard Oil i in. towarzystwa naftowe...
 • ... istnienia, tym więcej wspólnoty. Ideę tej wspólnoty rozwijała tomistyczna koncepcja partycypacji i permanentnej przyczynowości: Bóg nieustannie podtrzymuje świat w istnieniu. Jeżeli...
 • ... podlegają wielorakim uwarunkowaniom społecznym i normatywnej regulacji. Pewien minimalny poziom partycypacji w życiu kulturalnym jest wymagany od każdego; znajomość określonych dzieł...
 • ... członków rad nadzorczych było i jest stałe, nie obejmuje ruchomej partycypacji w zysku, ale i nie zależy od wyniku finansowego firmy...
 • ... przez Nadleśnictwo Nowy Targ.
  Ostatni remont stał się możliwy dzięki
  partycypacji w kosztach wszystkich szesnastu nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych...
 • ... sukcesywne wprowadzanie do polskiego systemu prawa europejskich standardów prawnych dotyczących partycypacji społecznej, zasady "zanieczyszczający płaci", ocen oddziaływania na środowisko, przeglądów ekologicznych...
 • ... większych przywilejach. Status mniejszości niesie za sobą wyłącznie z pełnej partycypacji w życiu społeczeństwa".
  Natomiast definicja mniejszości zamieszczona w International Encyclopaedia...
 • ... dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu, dotyczące partycypacji miasta w kosztach utrzymania Poradni Rejonowej na ul. Konfederacji Tatrzańskiej...
 • ... zmniejszenia zakresu centralistycznego zarządzania gospodarką, częściowego uspołecznienia własności i rozszerzenia partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Mimo że postulaty te miałyby być...
 • ... oraz produktów i przebiegają w następującej kolejności:

  Mimo podkreślenia znaczenia
  partycypacji wszystkich pracowników w zarządzaniu Deming stwierdza, że 94% błędów jakościowych...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego