Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
plik
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... coś tam przyszła? Skąd to masz? - Oficer kładzie rękę na pliku leżących na biurku gazetek. - Widzisz, a o to wcale się...
 • ... swoich ludożerców, nikogo więcej mu nie trzeba. Co prawda w pliku od Kilmoutha jest coś o miejscowej służbie zdrowia, ale ta...
 • ... nazwa ta została podświetlona.
  6. Naciśnij klawisz [Enter] - pole wyboru
  pliku zniknie z ekranu, a w menu Drukowanie, obok pozycji F3...
 • ... zabrał się za przygotowanie dokumentu bazowego. Pracując w trybie wyboru pliku wykonaj następujące czynności:
  1. Naciskając klawisz [Tab] przeskocz do pola...
 • ... typu ASCII. W tym celu musisz:
  1. W polu wyboru
  pliku klawiszem [TAB] przejść do pola Podaj nazwę.
  2. Wpisać nazwę...
 • ... myli, był to MOJTEKST. Program zapisał wyniki Twojej pracy w pliku o nazwie MOJTEKST.TAG (rozszerzenie .TAG dodaje on automatycznie do...
 • ... Jeżeli właśnie uruchomiłeś program i pracujesz jeszcze w trybie wyboru pliku, zdecyduj się, które z istniejących już dzieł chcesz redagować i...
 • ... musisz wywołać polecenie Dysk|Napęd C:, a następnie, w oknie wyboru pliku, tak długo ustawiać podświetlenie na nazwie złożonej z dwóch kropek...
 • ... dziękuję. Uratowaliście mnie. Nagle okazało się, że nie mogę otworzyć pliku, w którym miałem zapisaną swoją pracę dyplomową - całe 120 stron...
 • ... wyświetli jeszcze jeden komunikat ("Błąd wejścia/wyjścia: niedozwolony dostęp do pliku"), lecz naciśnięcie klawisza [Spacja] przywróci mu równowagę ducha.

  Za dużo...
 • ... korespondencji miejscowej, dostaw farmaceutyków, ziół i tym podobnych. W całym pliku znalazła tylko trzy listy z Reichu, ale tylko jeden adresowany...
 • ... jajami"), a więc:
  - przy tworzeniu nowego dokumentu - po wpisaniu nazwy
  pliku w polu Podaj nazwę pola wyboru pliku i potwierdzeniu jej...
 • ... Jeżeli chcesz otworzyć plik typu ASCII, musisz w trybie wyboru pliku wykonać następujące czynności:
  1. Posługując się klawiszami [Strzałka w górę...
 • ... właśnie jest wyświetlana na ekranie Twojego monitora);
  - w trybie wyboru
  pliku możesz wydrukować jedynie cały dokument;
  - w trybie hierarchii możesz wydrukować...
 • ... czcionki w taki sam sposób, jak to zrobiłeś wcześniej w pliku TAGER.CFG;
  4. Zapisz na dysku zmodyfikowany plik TAG.CFG...
 • ... można to zrobić wyłącznie w jednym trybie pracy - trybie wyboru pliku.
  Jeżeli po uruchomieniu TAGa, a przed otwarciem dokumentu, naciśniesz klawisze...
 • ... na rysunku 18-1.
  Wszystkie widoczne w nim polecenia dotyczą
  pliku lub katalogu wskazywanego w polu wyboru pliku w chwili wywołania...
 • ... i naciśnij klawisze [Ctrl+F4] - w ten sposób rozpoczniesz edycję pliku o takiej nazwie za pomocą wbudowanego w TAGa edytora ASCII...
 • ... składają się z nazwy zmiennej - koniecznie takiej samej jak w pliku danych - poprzedzonej i zakończonej symbolem "&". Dla danych przygotowanych przed chwilą...
 • ... specjalnie oznaczone miejsca, w które zostaną wstawione odpowiednie informacje z pliku danych.
  Etap ostatni polega na odpowiednim połączeniu informacji z pliku...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego