Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
prędkość kątowa
Znaleziono 56 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... łyżki (rys. 7.1). Rozpatrywane będą stany ustalone, w których prędkości kątowe członów osprzętu są stałe.
  Wartość czynnej siły odspajania, czyli siły...
 • ... i powrót łyżki do urobiska.
  W drugiej części tego cyklu
  prędkości kątowe nadwozia są ujemne. Zakłada się bowiem, że kierunki obrotu nadwozia...
 • ... 6.18 wynika, iż między punktami A i B przebieg prędkości kątowej jest praktycznie liniowy, a średnie opóźnienie kątowe wysięgnika nie przekracza...
 • ... podłożem. Przyrost dodatkowego momentu tarcia jest wprost proporcjonalny do względnej prędkości kątowej kół koronowych.
  13.4.Układy kierownicze koparek kołowych
  13.4...
 • ... nadwozia, która rośnie od zera do wartości nominalnej. Charakter zmian prędkości kątowej zależy od przebiegu momentu napędowego rozwijanego przez mechanizmu obrotu i...
 • ... prędkość kątowa nadwozia w chwili rozpoczęcia fazy hamowania, zwykle równa prędkości kątowej ruchu ustalonego, 3 kąt, o który obróciło się nadwozie do...
 • ... nadwozie fazie hamowania.
  Na rysunku 11.6 został przedstawiony przebieg
  prędkości kątowej dla pełnego cyklu roboczego koparki, który obejmuje transport urobku z...
 • ... podstawie wzorów wyprowadzonych w niniejszym rozdziale.
  11.5.3. Dobór
  prędkości kątowej ruchu ustalonego i przełożenia mechanizmu obrotu
  W trakcie cyklu roboczego...
 • ... jest to faza najkrótsza. W fazie hamowania następuje stopniowe zmniejszanie prędkości kątowej nadwozia od wartości nominalnej do zera. Jego energia kinetyczna jest...
 • ... konieczne jest ustalenie parametrów mechanizmu obrotu nadwozia, a w szczególności prędkości kątowej nadwozia i przełożenia tego mechanizmu, przy których czas trwania obrotu...
 • ... krzyżakowego
  Pojedynczy przegub krzyżakowy charakteryzuje się tym, że przy stałej
  prędkości kątowej 1 wału 1, prędkość kątowa 2 wału 2 jest zmienna...
 • ... kątowa nadwozia koparki.
  Gdy prędkość kątowa (t) osiąga wartość równą
  prędkości kątowej ruchu ustalonego N, to zapotrzebowanie mocy jest największe i wynosi...
 • ... 6) i (11.7) można napisać

  gdzie 1 graniczna wartość
  prędkości kątowej nadwozia koparki, MS1 wartość momentu rozwijanego przez mechanizm obrotu, odpowiadający...
 • ... przyspieszenie ziemskie, R - stała gazowa. Analogicznie dla wirówki o promieniu ((...)) prędkości kątowej ((...)) mamy: ((...)) Stąd współczynnik podziału ((...)) wynosi ((...)) gdzie M - różnica mas cząsteczkowych...
 • ... urządzeniach innego typu.
  Okres potrzebny na przebycie przez jon o
  prędkości kątowej drogi w jednym duancie musi być równy połowie okresu T...
 • ... stosuje się anemometry elektryczne, mające wirniki czaszowe, w których pomiar prędkości kątowej ruchu obrotowego wirnika odbywa się sposobem elektrycznym. Stosuje się w...
 • ... upływa od początku procesu obrotu do osiągnięcia przez nadwozie maksymalnej prędkości kątowej 2 (punkt 2 na rys. 11.6). W celu scharakteryzowania...
 • ... upływa od początku procesu obrotu nadwozia do osiągnięcia przez nadwozie prędkości kątowej 1 (punkt 1 na rys. 11.6), 1 kąt, o...
 • ... OM, którego nastawa wynika z założonej wartości momentu obrotowego i prędkości kątowej nadwozia. Zgodnie z (14.10), te dwa czynniki wyznaczają bowiem...
 • ... zaczepionym w jej środku masy. Jeśli taka cząsteczka wiruje z prędkościami kątowymi odpowiednio wokół osi x, y i z, to energię kinetyczną...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego