Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
priorytetowy
Znaleziono 63 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... W obydwu więc nurtach, zarówno emocjonalnym, jak i racjonalnym, rola priorytetowa przypadła wartościom wyobrażeniowym, wiążącym się ze znalezieniem nowego punktu oglądu...
 • ... metro muszą się znaleźć. Nie ma znaczenia gdzie. To inwestycja priorytetowa nie tylko dla Warszawy, ale dla całej Polski.  telewizja  Niezbyt...
 • ... oraz Roman, kierowca zawodowy).

  Bożena z Zielonej Góry: - Wysłałam przesyłkę
  priorytetową. Doszła po tygodniu. Kto i jak odpowie za spóźnienie?

  Zenon...
 • ... z-ca przewodniczącego dolnośląskiego Związku Zawodowego Anestezjologów. - W tym momencie priorytetową sprawą jest ogólny kształt reformy i uczestnictwo w niej naszej...
 • ... istnienia Sekretariat ONZ nie szczędził wysiłków, aby nadać tej kwestii priorytetową rangę we współpracy międzynarodowej i przekonać kraje bogate o obowiązku...
 • ... konferencji w Brukseli, postanowiono uznać walkę z handlem ludźmi za priorytetową w tępieniu zorganizowanej przestępczości. Paradoks polega na tym, że Unia...
 • ... Podkreślam realne znaczenie tego słowa, ponieważ trudno dziś znaleźć bardziej priorytetową dziedzinę niż przygotowanie do integracji". - Jeśli obywatele deklarują dzisiaj sceptycyzm...
 • ... Wreszcie na nadmierny dopływ pieniędzy na rynek wpływ miały rozmaite priorytetowe budowy, działające na zasadach nadzwyczajnych, gdzie w pewnym momencie mówiło...
 • ... się na mapie problemów społecznych wielu nowych zjawisk "konkurujących" o priorytetowe traktowanie przez państwo,
  * upowszechnienie się w lecznictwie odwykowym założeń Anonimowych...
 • ... Rozmowa z wiceministrem spraw zagranicznych Bogusławem Zaleskim

  Tygrysy ważne i
  priorytetowe

  Rz: Czy III Rzeczpospolita ze swoim potencjałem i wewnętrznymi problemami...
 • ... ewentualną sprawę. Byłaby to dobra nauczka dla tych, którzy wstrzymują priorytetowe inwestycje.
  tom


  Mieszkanie oddaliśmy w dobre ręce

  Konkurs jakiego jeszcze...
 • ... za przestępstwa przeciwko życiu i mieniu Obywateli.
  W poselskich działaniach
  priorytetowe będą dla mnie sprawy Warszawiaków i Warszawy.
  Dr inż. BOGUMIŁ...
 • ... pojazdów.
  Informacje opisujące poszczególne czynniki lokalizacji można podzielić na informacje
  priorytetowe (podstawowe) i informacje uzupełniające (komplementarne).
  Podstawowe znaczenie dla określenia stopnia...
 • ... 13) sformułowaliśmy przypuszczenie, że w PAR idzie o to, aby priorytetowe stały się w Agencji sprawy Radia Maryja, diecezjalnego Radia Plus...
 • ... Ale nam? Czy rzeczywiście sytuacja polityczna i gospodarcza Polski uzasadnia priorytetowe traktowanie zbrojeń?
  W 2002 r. Polska weszła w fazę wzrostu...
 • ... do maksymalnie dużej liczby mieszkańców Marek. Zadanie to uznane jako priorytetowe pochłonęło 5.085.978,00 złotych. Warto podkreślić, iż w...
 • ... przepisami o wynagrodzeniach w zakładach budżetowych, a takim jest PAR. Priorytetowe stały się sprawy Radia Maryja, Radia Plus, a za chwilę...
 • ... Polski przede wszystkim zbudowania nowych relacji dwustronnych z członkami UE. - Priorytetowe znaczenie mieć będzie odbudowa klimatu szczególnego zaufania w stosunkach z...
 • ... względnie wyższa, natomiast w humanistycznych wyjaśnianie jakościowe ma wyraźnie znaczenie priorytetowe. Metodologia geoekologii, podobnie jak i innych dziedzin wiedzy, zajmuje się...
 • ... województwa decydować będą jednak także o bieżących wydatkach samodzielnie ustalając priorytetowe zadania. Samorząd nie może natomiast zmieniać wysokości sum przekazanych mu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego