Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
procedura
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... z pobraniem odcisków palców i zrobieniem zdjęcia przez automat. Nowa procedura ma obowiązywać we wszystkich amerykańskich portach i na lotniskach. Będą...
 • ... uczącej i w kroku poprzednim (8.25). Można powiedzieć, że procedura korekty wag "pamięta" tendencje zmiany wag z wcześniejszego cyklu uczenia...
 • ... źródeł zakłócających oraz parametrów czujników. Zatem ten sygnał, w dalszych procedurach przetwarzania i analizy, będzie poddawany przekształceniom, mającym na celu wydobycie...
 • ... rzeczywistym. Niestety, nawet modele uproszczone często opierają się na czasochłonnych procedurach iteracyjnych. Przyjęcie niedokładnych wartości parametrów w modelu dynamiki może dać...
 • ... pełnić - ma on swoją podstawę w strukturach poznawczych podmiotu i
  procedurach modelowania.
  3. System konkretny (materialny), którego elementami są ciała fizyczne...
 • ... wskazują bowiem, że wnioski z przeglądów opisowych, opartych na tradycyjnych procedurach testów statystycznej istotności, są często błędne. Niemniej jednak, metaanaliza to...
 • ... czują się głęboko pokrzywdzeni publicznym pomówieniem. Fakt, że przy obecnych procedurach trudno się oczyścić z... nie wiadomo czego. Były dziesiątki różnych...
 • ... demokracjach są obyczaje, które obowiązują, choć nie są zapisane w procedurach - mówi Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do...
 • ... wpadniemy w system, w którym leczenie opiera się nie na procedurach, ale uczciwości lekarzy.
  Problem nie leży w niechęci lekarzy do...
 • ... wskaźnika jakości.


  Po przyjęciu powyższych oznaczeń wskaźniki jakości zdefiniowane w
  procedurach można opisać jak w tabeli 2.7.
  W prognozowaniu problemów...
 • ... to dokumenty określające szczegółowo, jak elementy systemu jakości, ustanowione w procedurach, są realizowane przez różne komórki organizacyjne przedsiębiorstwa. Nie wchodząc szczegółowo...
 • ... zawarte są zgodne z Zasadami postępowania i Kodeksem etycznym Amway, procedurami i polityką firmy. Dystrybutorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność tekstu...
 • ... pośredniakiem.
  Policjant wyglądał na zafrasowanego.
  - Ja wszystko robiłem zgodnie z
  procedurą.
  - Niech szlag trafi tą procedurę - petent machnął ręką. - Jak pan...
 • ... na dodatek pobieranie ich przez lekarzy wiąże się z określoną procedurą. Pojawiały się nawet głosy o osobnym wynagrodzeniu za wypisywanie zwolnień...
 • ... wyjścia z tej sytuacji. Pierwsze polega na zastąpieniu procedury eksperymentalnej procedurą ex post facto (por. rozdz. 14.). Jej jedyną zaletą jest...
 • ... jeśli test ten jest w oczywisty sposób związany z zastosowaną procedurą eksperymentalną".

  W każdym badaniu, zdaniem Orne'a, osoba badana ma status...
 • ... otwartych, warto określić najczęściej popełniane błędy dotyczące działań związanych z procedurą powstawania strategii reklamowej. Myślę, że pojawianie się tych pomyłek wpisane...
 • ... Aleksandra Zioło zapowiedziała, że jego następca zostanie wyłoniony zgodnie z procedurą, tj. w drodze konkursu: - Konkursu jeszcze nie ma, obowiązki dyrektora...
 • ... typu ChangeWeights (zmiana, korekcja wag). W klasycznej postaci ChangeWeights jest procedurą uczącą, która potrafi jedynie poprawiać jakość reprezentacji wag. Nie umie...
 • ... poglądy ujawnione we wcześniejszej rozmowie. Wiarogodność instrukcji oraz zgodność z procedurą eksperymentalną okazały się rzetelną drogą do zmiany WSH sytuacji badawczej...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego