Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
przy czym
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... tylko wówczas, gdy jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego poszkodowanemu, przy czym potrąca się uprzednio wypłaconą kwotę.
  § 33. W razie śmierci ubezpieczonego...
 • ... pozostanę". Zaproponowano mu dziesięć tysięcy dolarów za zgodę na przesiedlenie, przy czym każdy z jego ludzi, który także wyrazi podobną zgodę, miał...
 • ... blok.

  Samo zaznaczanie bloku odbywa się podobnie jak w TAGu,
  przy czym operację należy rozpocząć od naciśnięcia klawisza [F5] (nie działa niestety...
 • ... in. do Urzędu Wojewódzkiego, który uznał, że wątpliwości są zasadne, przy czym akurat nie skarżących się (gdyby nie ich skarga - prawdopodobnie sprawa...
 • ... on pochodną nie tylko uwarunkowań naturalnych, ale również zanieczyszczenia antropogenicznego, przy czym ten ostatni czynnik może lokalnie, np. w miastach lub w...
 • ... W tabeli 16 zestawiono powierzchniowe zakresy pH dla wybranych jezior, przy czym dotyczą one obserwacji jednorocznych lub wartości średnich z kilku lat...
 • ... trzecie - substancje lotne w ich naturalnej formie są zwykle zjonizowane, przy czym wskaźnik unipolarności jest zazwyczaj dla zdrowia korzystny (jony ujemne działają...
 • ... dyrektorów szkół problem wychowawczy - zarówno w szkołach publicznych, jak niepublicznych. Przy czym w tych pierwszych brak motywacji do nauki występuje w większym...
 • ... na jakie są narażone. Ssaki i ptaki preferują nasiona większe, przy czym rolę odgrywa tu również wartość odżywcza i liczebność nasion. Ogromna...
 • ... i tereny poforteczne powinny zostać zagospodarowane, aby nie niszczały dalej, przy czym muszą być w całości lub części publicznie dostępne. W najcenniejszych...
 • ... czy elektrony zajęły wyższe orbity oraz atomów w stanie podstawowym, przy czym stan ten jest stanem dynamicznym. Atomy wzbudzone po chwili powracają...
 • ... raz pierwszy w roku 1931, miało jak dotąd siedem wydań, przy czym jedno z nich ukazało się w nie zmienionym kształcie w...
 • ... nieokreśloność, niejednoznaczność (mogę tu lub tu, mogę to lub tamto), przy czym akcent pada właśnie na brak jednoznaczności. Ta podstawowa dwuznaczność nie...
 • ... multiplikację
  (przyjmiemy skrót mult.) wezwań Kyrie eleison i Christe eleison,
  przy czym zachowana
  jest tu trzyczęściowa budowa całej części: 1) Kyrie eleison...
 • ... na obiad. Spod palmy czyniłam wypady nad zatoczkę z jachtem, przy czym pilnie uważałam, żeby nikomu nie wpaść w oko. Stwierdziłam, że...
 • ... wykorzystania;
  * kredyt może być wykorzystywany w całości lub w częściach,
  przy czym wykorzystywana część (transza) nie może być niższa niż 25% kwoty...
 • ... Ona także umiała udowodnić, że kobieta potrafi rządzić silną ręką, przy czym - w przeciwieństwie do bezdzietnej Elżbiety - urodziła przy okazji szesnaścioro dzieci...
 • ... pierwszej połowie lat pięćdziesiątych wynosiła około 400-500 tys. rocznie, przy czym zaledwie 100 tys. wykonywano w warunkach szpitalnych. Nawet gdyby się...
 • ... wstaje ociągając się i nie wiedząc, jaką ma przybrać postawę. Przy czym zauważam, że oprócz Maca i Vilberta, którzy rozprawiają o czymś...
 • ... fuzji, a także nasilają się przejęcia jednych spółek przez inne, przy czym coraz częściej zdarza się, że spółka stosunkowo nieduża przejmuje - zwykle...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego