Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
przysposobienie
Znaleziono 212 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, stosuje się przepisy poniższe:
  1)
  przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na równi z jego dziećmi, a zstępni...
 • ... się, że skutki przysposobienia ustały z chwilą jego śmierci.
  § 2.
  Przysposobiony zachowuje nazwisko nabyte przez przysposobienie oraz otrzymane w związku z...
 • ... spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.
  Art. 936. § 1.
  Przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jak by był...
 • ... orzeczeniu o przysposobieniu sąd opiekuńczy tak postanowił.
  Art. 122. § 1.
  Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony przez małżonków wspólnie...
 • ... haki, młotek, a on nie miał nic takiego, nie był przysposobiony do wspinaczki skalnej. Początkowo ów ciasny żlebik schodził dość łagodnie...
 • ... 15. § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.
  § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami może...
 • ... po przysposobionym tak, jak by przysposabiający był rodzicem przysposobionego.
  § 2.
  Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a...
 • ... a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.
  § 2.
  Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do...
 • ... zgodą przysposabiającego sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu postanawia, że przysposobiony nosić będzie nazwisko złożone z jego dotychczasowego nazwiska i z...
 • ... przysposabiającym na tych samych zasadach co dalsi zstępni spadkodawcy; 2) przysposobiony i jego zstępni nie dziedziczą po krewnych przysposabiającego, a krewni...
 • ... razie w każdym razie nie - zakłócanie spokoju przez dziecko. Chłopak przysposobiony, dwoje rodziców umarło. I lokatorce z dołu przeszkadza, że on...
 • ... a wódz naczelny wymagał, aby żołnierz przychodził tam jak najlepiej przysposobiony zarówno w obrotach wszelkich, jak i w robieniu bronią.
  Kazimierz...
 • ... przysposabiającego może w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia postanowić, że przysposobiony powraca do nazwiska, które nosił przed orzeczeniem przysposobienia. Na wniosek...
 • ... zaprzeczenie jego pochodzenia.
  Art. 125. § 1. Z ważnych powodów zarówno
  przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd...
 • ... w orzeczeniu o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposobionego. Jeżeli przysposobiony ukończył lat trzynaście, może to nastąpić tylko za jego zgodą...
 • ... Art. 122. § 1. Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony przez małżonków wspólnie albo jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko...
 • ... jego dotychczasowego nazwiska i z nazwiska przysposabiającego. Jeżeli przysposabiający albo przysposobiony nosi złożone nazwisko, sąd opiekuńczy rozstrzyga, który człon tego nazwiska...
 • ... Tak. Dochody z tytułu renty rodzinnej małoletnich dzieci (własnych lub przysposobionych) dolicza się do dochodu rodzica. U pana są to jedyne...
 • ... warunkiem, że wydatki były poniesione na kształcenie dzieci własnych i przysposobionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, tj. w szkołach...
 • ... nawiązania walki ze światową czołówką w pływaniu", ale wątpliwe, czy przysposobionych do zwyczajnego, powyczynowego życia. Elementy czarnego humoru wnoszą wypowiedzi rodziców...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego