Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
przysposobienie
Znaleziono 212 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... jednego lub kilku spośród następujących członków rodziny: małżonka, dzieci (również przysposobionych), rodziców (również przysposobiających), dziadków, wnuków, prawnuków i rodzeństwa (również przyrodniego...
 • ... drugiego małżonka, przysposobienie nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny między przysposobionym a tym drugim małżonkiem i jego krewnymi.
  Art. 132. Obowiązek...
 • ... przysposobienia polegać będą wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym. Jednakże i w tym wypadku skutki przysposobienia rozciągają się na...
 • ... skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, obowiązek alimentacyjny względem przysposobionego obciąża przysposabiającego przed wstępnymi i rodzeństwem...
 • ... przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym przysposabiający; poza tym przysposobienie nie narusza powołania do dziedziczenia wynikającego...
 • ... przysposobionym i jego zstępnych; 3) rodzice przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym przysposabiający; poza tym przysposobienie...
 • ... 1. Przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym.
  § 2. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, władza...
 • ... skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, stosuje się przepisy poniższe:
  1) przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na...
 • ... był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jak by przysposabiający był rodzicem przysposobionego.
  § 2. Przysposobiony nie...
 • ... należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego.
  § 2. Między przysposabiającym a
  przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.
  Art. 114[2]. § 1. Przysposobienie...
 • ... opiekuńczych.
  Art. 121. § 1. Przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a
  przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.
  § 2. Przysposobiony nabywa...
 • ... dziedziczą po krewnych przysposabiającego, a krewni przysposabiającego nie dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych; 3) rodzice przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego