Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
przysposobienie
Znaleziono 212 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że...
 • ... drugiego małżonka, ani względem krewnych tego małżonka także w razie przysposobienia po ustaniu małżeństwa przez śmierć tego małżonka.
  § 2. W wypadku...
 • ... lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki i kurateli.
  § 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania...
 • ... w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca faktycznie we wspólnym...
 • ... żądanie przysposabiającego i za zgodą osób, których zgoda jest do przysposobienia potrzebna, sąd opiekuńczy orzeka, że skutki przysposobienia polegać będą wyłącznie...
 • ... z małżonków.
  § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powody stosunku
  przysposobienia między małżonkami, jeżeli stosunek ten ustał.
  Art. 16. W razie...
 • ... za życia przysposabiającego.
  Art. 126. § 1. Z chwilą rozwiązania stosunku
  przysposobienia ustają jego skutki. Jeżeli rozwiązanie nastąpiło po śmierci przysposabiającego, uważa...
 • ... pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu...
 • ... do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, ma prawo do 14 tygodni urlopu na warunkach urlopu...
 • ... w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca faktycznie we wspólnym...
 • ... obowiązki alimentacyjne.
  § 2. Po śmierci przysposobionego lub przysposabiającego rozwiązanie stosunku
  przysposobienia nie jest dopuszczalne, chyba że przysposabiający zmarł po wszczęciu sprawy...
 • ... przeszkodzie ponownemu przysposobieniu po śmierci przysposabiającego.
  Art. 118. § 1. Do
  przysposobienia potrzebna jest zgoda przysposabianego, który ukończył lat trzynaście.
  § 2. Sąd...
 • ... rodziców wyraziło taką zgodę, a zgoda drugiego nie jest do przysposobienia potrzebna. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli porozumienie się z...
 • ... prostej, bratem lub siostrą albo z osobą, pozostającą w stosunku przysposobienia - art. 201 Kodeksu Karnego.
  - rozpijanie małoletniego przez dostarczanie mu napojów...
 • ... żądanie przysposabiającego i za zgodą osób, których zgoda jest do przysposobienia potrzebna, sąd opiekuńczy może w okresie małoletniości przysposobionego zmienić przysposobienie...
 • ... przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego...
 • ... i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
  § 2. Jeżeli świadkiem była jedna z osób wymienionych w paragrafie...
 • ... orzeczenie o przysposobieniu może być wydane wyjątkowo, jeżeli z żądaniem przysposobienia wystąpili oboje małżonkowie, jeden z nich zmarł po wszczęciu postępowania...
 • ... aut centenarius mallo indicant). Taka sama procedura obowiązywała przy akcie przysposobienia (acfatmire) ustanawiającym między dwoma ludźmi sztuczne pokrewieństwo i prawo do...
 • ... w Warszawie. W latach 1930-31 pełni funkcję komendanta centrum przysposobienia wojskowego lotniczego w Łodzi, następnie szefa pilotażu w centrum wyszkolenia...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego