Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
przysposobienie
Znaleziono 212 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wymaga tego dobro dziecka.
  Art. 120[1]. § 1. Przed orzeczeniem
  przysposobienia sąd opiekuńczy może określić sposób i okres osobistej styczności przysposabiającego...
 • ... obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.
  Art. 131. § 1. Jeżeli skutki
  przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, obowiązek...
 • ... względu na stan zdrowia. Dostaje minimalną rentę.
  - A ojciec?
  - Uczy
  przysposobienia obronnego i jest harcmistrzem.
  - No tak - mruknąłem - harcmistrzem.
  Teraz pewne...
 • ... który nie ukończył lat trzynastu, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia.
  § 3. Sąd opiekuńczy może wyjątkowo orzec przysposobienie bez żądania zgody...
 • ... powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek...
 • ... z budowniczym starszym. Jedni mówili, że poszedł do wapienników dopilnować przysposobienia wapna, inni opowiadali, że musiał iść do cegielń, aby przyśpieszyć...
 • ... się na zstępnych przysposobionego.
  § 2. Nie jest dopuszczalne ograniczenie skutków
  przysposobienia w wypadku, gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę...
 • ... postanowić, że przysposobiony powraca do nazwiska, które nosił przed orzeczeniem przysposobienia. Na wniosek przysposobionego sąd orzeka o jego powrocie do poprzednio...
 • ... się dziecka.
  Art. 120. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką, do
  przysposobienia potrzebna jest zgoda opiekuna. Jednakże sąd opiekuńczy może, ze względu...
 • ... wysłuchanie byłoby sprzeczne z dobrem przysposabianego.
  Art. 119. § 1. Do
  przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni...
 • ... pomóc rodzinie. Najkrótsza droga do zdobycia zawodu wiedzie przez szkołę przysposobienia przemysłowego. Jurij zapisuje się więc do szkoły formierskiej przy Fabryce...
 • ... wawrzyszewskim. Mogło ono być, zaiste, wzorem pięknego rozplanowania i smakownego przysposobienia wszystkich szczegółów. Placyki i ulice szerokie a prościutkie, miałkim piaskiem...
 • ... poprzednio noszonego imienia lub imion.
  Art. 127. Powództwo o rozwiązanie
  przysposobienia może wytoczyć także prokurator.

  DZIAŁ III
  Obowiązek alimentacyjny.

  Art. 128...
 • ... wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z...
 • ... z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
  Art. 117. § 1.
  Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego.
  § 2. Orzeczenie...
 • ... pracownikiem dydaktycznym, naucza metod korzystania z różnych form piśmiennictwa, prowadzi przysposobienie czytelnicze a w nim także lekcje biblioteczne, do których trzeba...
 • ... gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na jego przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego, nie jest dopuszczalne uznanie przysposobionego, unieważnienie...
 • ... Jednakże sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie nawet mimo braku zgody opiekuna, jeżeli wymaga tego dobro dziecka...
 • ... zmarłego w postępowaniu wstępuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.
  § 5.
  Przysposobienie, o którym mowa w § 3, ma takie same skutki jak...
 • ... on pojąć znaczenie przysposobienia.
  § 3. Sąd opiekuńczy może wyjątkowo orzec
  przysposobienie bez żądania zgody przysposabianego lub bez jego wysłuchania, jeżeli nie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego