Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
przysposobienie
Znaleziono 212 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... oraz zaświadczenie z miejsca pracy o wysokości zarobków. Wniosek o przysposobienie jest wolny od opłat sądowych.
  Sąd zbada, czy przysposobienie następuje...
 • ... Wymaganie małoletniości powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.
  Art. 114[1]. § 1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność...
 • ... okresie małoletniości przysposobionego zmienić przysposobienie orzeczone stosownie do § 1 na przysposobienie, którego skutki podlegają przepisom art. 121-123.
  Art. 124[1...
 • ... pułku dzieci krakowskich". Chłopcy odbywali ćwiczenia polowe, jakby nasze współczesne przysposobienie wojskowe.
  Na terenie parku młodzież szkolna miała także zajęcia praktyczne...
 • ... informacji z reguły stanowi najaktywniejszy zespół nauczający. Wszystkie uczelnie prowadzą przysposobienie biblioteczne studentów I roku, 8 politechnik - szkolenie w zakresie informacji...
 • ... się względem tego małżonka i jego krewnych, a jeżeli takie przysposobienie nastąpiło po śmierci drugiego z rodziców przysposobionego, także względem krewnych...
 • ... przysposabianego.
  Art. 115. § 1. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. § 2.
  Przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego także wtedy, gdy osoba przysposobiona przez...
 • ... z chwilą jego śmierci.
  § 2. Przysposobiony zachowuje nazwisko nabyte przez
  przysposobienie oraz otrzymane w związku z przysposobieniem imię lub imiona. Jednakże...
 • ... przysposobienia potrzebna, sąd opiekuńczy może w okresie małoletniości przysposobionego zmienić przysposobienie orzeczone stosownie do § 1 na przysposobienie, którego skutki podlegają przepisom...
 • ... 1]. § 1. Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Zgodę tę...
 • ... Kochająca córeczka nie chciała dopuścić, by bezkarnie grabiono jej ojca.

  Przysposobienie do pracy

  Pożegnawszy szkołę zakonnic Lucy podjęła studia lingwistyczne. Uczyła...
 • ... 2. Sąd opiekuńczy może ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest...
 • ... zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka.
  Art. 119[1]. § 1...
 • ... prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa zostały w orzeczeniu o przysposobienie utrzymane.
  Art. 937. Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu...
 • ... danych personalnych należy uzasadnić krótko, dlaczego wnosi się sprawę o przysposobienie. Wniosek trzeba podpisać i dołączyć do niego wyciąg z metryki...
 • ... całkowite koszty utrzymania przysposabianego obciążają przysposabiającego.
  § 3. Jeżeli jednak przez
  przysposobienie przysposabiany ma zmienić dotychczasowe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na...
 • ... Gordona. We wrześniu tego roku zapadło ostateczne postanowienie sądu, orzekające przysposobienie Ewy Sobotówny przez Aleksandra Gordona. Odtąd stała się formalnie jego...
 • ... kolejności.
  § 2. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka,
  przysposobienie nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny między przysposobionym a tym...
 • ... przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.
  Art. 114[2]. § 1.
  Przysposobienie, które spowoduje zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej Polskiej...
 • ... na kobiercu ślubnym.
  [KURYER CODZIENNY, NR 37, 6 LUTEGO 1939]

  Przysposobienie na Bielanach
  Przyszła wojna będzie trudna. Na widowni dziejowej wystąpią...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego