Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
przysposobienie
Znaleziono 212 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego.
  § 2. Takie
  przysposobienie nie stoi na przeszkodzie ponownemu przysposobieniu za życia przysposabiającego.
  Art...
 • ... być liceum ogólnokształcące, liceum z pewnym profilem, techniczne, ale także przysposobienie zawodowe. Przecież sto procent populacji nie będzie zdolne do matury...
 • ... przysposobionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym przysposabiający; poza tym przysposobienie nie narusza powołania do dziedziczenia wynikającego z pokrewieństwa.
  Art. 938...
 • ... art. 118 § 2 stosuje się odpowiednio.
  Art. 123. § 1. Przez
  przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym.
  § 2. Jeżeli...
 • ... same skutki jak orzeczone przed śmiercią małżonka.
  Art. 117[1].
  Przysposobienie nie stoi na przeszkodzie ponownemu przysposobieniu po śmierci przysposabiającego.
  Art...
 • ... wnosić, że następują zmiany w jego strukturze, następnie jej modyfikacja, "przysposobienie" punktów brzegowych, jako wejść i wyjść do innego systemu. Taka...
 • ... to słuszne - twierdzi Fixson. - Koszty utrzymania więźnia obejmują rehabilitację i przysposobienie go do życia na wolności wśród Niemców. Ale większość tych...
 • ... w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

  DZIAŁ II
  Przysposobienie.

  Art. 114. § 1. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej...
 • ... sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie.
  § 2. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby...
 • ... wypadku, gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na przysposobienie dziecka bez wskazania osoby przysposabiającego.
  § 3. Na żądanie przysposabiającego i...
 • ... o przysposobienie jest wolny od opłat sądowych.
  Sąd zbada, czy
  przysposobienie następuje dla dobra dziecka, a także rozważy, czy przysposabiający ma...
 • ... ustało przez śmierć małżonka, który już dokonał przysposobienia.
  Art. 116.
  Przysposobienie przez jednego z małżonków nie może nastąpić bez zgody drugiego...
 • ... o przysposobieniu tak postanowi.
  Art. 119[2]. Zgoda rodziców na
  przysposobienie dziecka nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu...
 • ... lub organu pomocniczego w sprawach opiekuńczych.
  Art. 121. § 1. Przez
  przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami...
 • ... są tożsame. Zwraca na to uwagę M. Czerwiński, kiedy definiuje "przysposobienie oraz "wpływ środowisk rodzinnych, koleżeńskich, sąsiedzkich, samokształcenie pozaszkolne, udział własny...
 • ... małżonka.
  § 3. Sąd opiekuńczy może na wniosek przysposabiającego orzec, że
  przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego, jeżeli przysposabiający był małżonkiem osoby, która...
 • ... zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, przysposobienie może być orzeczone po upływie określonego przez sąd opiekuńczy okresu...
 • ... zachowuje nazwisko nabyte przez przysposobienie oraz otrzymane w związku z przysposobieniem imię lub imiona. Jednakże z ważnych powodów sąd na wniosek...
 • ... prawa polskiego w połączeniu z "nauką moralną", czyli etyką, i przysposobieniem wojskowym miały kształtować młode pokolenie obywateli, ludzi z charakterem, świadomych...
 • ... sarny atmosferyczną zmianą pory roku, a według innych z fizycznym przysposobieniem się (wypoczęcie, wzmocnienie) do okresu rui. Ponadto w tym czasie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego