Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
przysposobienie
Znaleziono 212 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... przysposabianym istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa albo gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabianego.
  Art. 115. § 1. Przysposobić wspólnie mogą...
 • ... przed dwoma wiekami i nie ma gwarancji, czy nikt nie przysposobił sobie wcześniej podobnego urządzenia, gdyż, jak to się później okaże...
 • ... przysposobienia wspólnego, jeżeli przysposabiający był małżonkiem osoby, która wcześniej dziecko przysposobiła, a małżeństwo ustało przez śmierć małżonka, który już dokonał przysposobienia...
 • ... pustyni ziemskiej. Istota rzeczy tkwi w tym, że one doskonale przysposobiły się do walki z żywymi istotami. Mam wrażenie, że one...
 • ... być wydane po śmierci przysposabiającego lub osoby, która ma być przysposobiona.
  § 3. Po śmierci przysposabiającego orzeczenie o przysposobieniu może być wydane...
 • ... z tego małżeństwa.
  § 2. Na żądanie osoby, która ma być
  przysposobiona, i za zgodą przysposabiającego sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu...
 • ... wyrosła na pannę o urodzie zaćmiewającej nawet legendarną urodę matki. Przysposobiona Riannon nosiła oficjalny tytuł redańskiej królewny, a interesowało się nią...
 • ... wtedy, gdy osoba przysposobiona przez jednego z małżonków zostaje następnie przysposobiona przez drugiego małżonka.
  § 3. Sąd opiekuńczy może na wniosek przysposabiającego...
 • ... 2. Przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego także wtedy, gdy osoba przysposobiona przez jednego z małżonków zostaje następnie przysposobiona przez drugiego małżonka...
 • ... gdy mógł sobie wędkować, czy też zwiedzać katedrę w Smoleńsku, przysposobioną przez komunistów na centrum ateizmu. Tu zaprzyjaźnił się m.in...
 • ... na utrzymaniu których następujące osoby niepełnosprawne: małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice małżonków, rodzeństwo...
 • ... 121 § 3 nie stosuje się względem małżonka, którego dziecko zostało przysposobione przez drugiego małżonka, ani względem krewnych tego małżonka także w...
 • ... się porusza. No, może faktycznie trochę głośny jest, ale czy przysposobione może być łatwym dzieckiem?
  Wracając zajdzie do tamtych z pieniędzmi...
 • ... podłą odzież, kazał z zabłoconych łachmanów żebraków rozbierać, a w przysposobione suknie odziewać. Co narzekania, przekleństwa, płaczu z utraty tych łachmanów...
 • ... jednego dziecka przy jednym porodzie.
  § 2. Pracownicy, która wychowuje dziecko
  przysposobione, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni również przy pierwszym...
 • ... o ile prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, dzieci własne, pasierbowie, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, o ile ubezpieczony ponosi za nie...
 • ... pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim,
  2) dzieci, pasierbów, dzieci
  przysposobione oraz przyjęte na wychowanie,
  3) rodziców, ojczyma, macochę, teściów,
  4...
 • ... opiekuńczy rozstrzyga, który człon tego nazwiska wejdzie w skład nazwiska przysposobionego. Przepisu tego nie stosuje się w razie sporządzenia nowego aktu...
 • ... 1]. § 1. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego.
  § 2...
 • ... jest do przysposobienia potrzebna, sąd opiekuńczy może w okresie małoletniości przysposobionego zmienić przysposobienie orzeczone stosownie do § 1 na przysposobienie, którego skutki...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego