Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
przysposobienie
Znaleziono 212 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... krewnych względem niego.
  § 4. Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych
  przysposobionego.
  Art. 121[1]. § 1. Przepisu art. 121 § 3 nie stosuje...
 • ... imię lub imiona. Jednakże z ważnych powodów sąd na wniosek przysposobionego lub przysposabiającego może w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia postanowić...
 • ... jego przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego, nie jest dopuszczalne uznanie przysposobionego, unieważnienie uznania, sądowe ustalenie lub zaprzeczenie jego pochodzenia.
  Art. 125...
 • ... opiekuńczy może w orzeczeniu o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposobionego. Jeżeli przysposobiony ukończył lat trzynaście, może to nastąpić tylko za...
 • ... a jeżeli takie przysposobienie nastąpiło po śmierci drugiego z rodziców przysposobionego, także względem krewnych zmarłego, których prawa i obowiązki wynikające z...
 • ... i w tym wypadku skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.
  § 2. Nie jest dopuszczalne ograniczenie skutków przysposobienia w wypadku, gdy...
 • ... tego nie stosuje się w razie sporządzenia nowego aktu urodzenia przysposobionego z wpisaniem przysposabiających jako jego rodziców. § 3. Na wniosek przysposabiającego...
 • ... powraca do nazwiska, które nosił przed orzeczeniem przysposobienia. Na wniosek przysposobionego sąd orzeka o jego powrocie do poprzednio noszonego imienia lub...
 • ... Nie jest dopuszczalne ograniczenie skutków przysposobienia w wypadku, gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na przysposobienie dziecka bez wskazania...
 • ... w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne.
  § 2. Po śmierci
  przysposobionego lub przysposabiającego rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, chyba że...
 • ... art. 121-123.
  Art. 124[1]. W wypadku gdy rodzice
  przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na jego przysposobienie bez wskazania...
 • ... rodzeństwem przysposobionego, a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych i rodzeństwa obciąża przysposobionego dopiero w ostatniej kolejności.
  § 2. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił...
 • ... małżonek przysposobił dziecko swego małżonka po śmierci drugiego z rodziców przysposobionego, przepisu art. 121 § 3 nie stosuje się względem krewnych zmarłego...
 • ... obowiązek alimentacyjny względem przysposobionego obciąża przysposabiającego przed wstępnymi i rodzeństwem przysposobionego, a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych i rodzeństwa obciąża przysposobionego dopiero...
 • ... krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jak by przysposabiający był rodzicem przysposobionego.
  § 2. Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich...
 • ... przysposabiającego nie dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych; 3) rodzice przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym...
 • ... dziedziczy po przysposabiającym na równi z jego dziećmi, a zstępni przysposobionego dziedziczą po przysposabiającym na tych samych zasadach co dalsi zstępni...
 • ... na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, obowiązek alimentacyjny względem przysposobionego obciąża przysposabiającego przed wstępnymi i rodzeństwem przysposobionego, a obowiązek alimentacyjny...
 • ... w stosunku do krewnych przysposabiającego.
  § 3. Ustają prawa i obowiązki
  przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i...
 • ... był wprawdzie zaopatrzony w silną radiostację i przekaźnik telewizyjny, ale przysposobiono go także do działań autonomicznych, dzięki elektronowemu mózgowi, który nim...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego