Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
rabinicznych
Znaleziono 13 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... literaliczy hebrajski alfabet. Poematy te, jak o tym świadczy tradycja rabiniczna, zwano pierwotnie kinot, co znaczy "pieśni żałobne, lamentacje, opłakiwania". Wyrażenie...
 • ... kanonicznych ksiąg prorockich była niegdyś inna. Świadczy o tym tradycja rabiniczna (Baba Batra 14b), umieszczająca Księgę Izajasza po księgach Jeremiasza i...
 • ... etc. są rozpatrywane przez instytucje prawne odpowiednich wspólnot religijnych: sądy rabiniczne, muzułmańskie sądy religijne (sharia), instytucje prawne wspólnot chrześcijańskich, etc.
  Sąd...
 • ... istniejących przed
  wojną bibliotek
  Instytutu Nauk Judaistycznych z Warszawy, seminarium
  rabinicznego we Wrocławiu oraz Lewicowego Związku Zawodowego
  Żydowskich Robotników Tekstylnych z...
 • ... mistycznym tak ważnego (najważniejszego) sanktuarium Żydów,
  skoro w apokryfach literatury
  rabinicznej powiada się, że Salomon, nim
  przystąpił do budowy Świątyni, skonstruował...
 • ... Wiele
  pozycji dotyczy
  również zagadnień religioznawstwa, biblistyki, Talmudu czy
  literatury
  rabinicznej,
  wreszcie spraw związanych z procesami rytualnymi i kwestią
  antysemityzmu. Nieco...
 • ... o tyle drugi trzeba brać poważniej. Już niektórzy wielcy myśliciele rabiniczni, powołując się na konieczność ochrony zdrowia psychicznego matki, dopuszczali aborcję...
 • ... do niczego nie jest potrzebne. Sherwin zauważa, że współczesny judaizm rabiniczny rozwijał się w kręgu oddziaływania kultury chrześcijańskiej, która również miała...
 • ... e.) (powrót na górę strony)
  Pochodzący z tego okresu tzw. "
  rabiniczny hebrajski" był językiem Miszny. Chociaż był to wyłącznie język pisany...
 • ... W Izraelu spora część informatyków wywodzi się przecież ze szkół rabinicznych, najbardziej niechętnego światu nurtu chasydzkiego. W szkołach tych nikt ich...
 • ... dotyczące sekt i reformatorów żydowskich, historii
  kahałów, bractw
  religijnych, szkół
  rabinicznych, szkolnictwa i wychowania. Wiele
  pozycji dotyczy
  również zagadnień religioznawstwa, biblistyki...
 • ... wyraźny
  wpływ na układ
  organizacyjny, który przewidywał funkcjonowanie wydziału nauk
  rabinicznych
  i historyczno-społecznych. Był to w ówczesnej Europie ewenement
  w...
 • ... znaków. Słownictwo jest oparte na biblijnym hebrajskim, zasady składni na rabinicznym. Długie samogłoski są wyrażane w piśmie przez nieme spółgłoski. W...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego