Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
regionu
Znaleziono 300 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Regionów. Tego dnia firmy, środowiska informatyczne i przedstawiciele władz danego regionu zaprezentują swoją ofertę podczas debat, seminariów i konferencji.
  Wspólnie z...
 • ... na temat utworzenia, w ramach planowanej reformy administracji, 13-go regionu obejmującego obecne województwa bydgoskie, toruńskie i włocławskie.

  Panie Marszałku sądzimy...
 • ... zgodnie z unijną statystyką
  Województwa w regiony
  Podział Polski na
  regiony statystyczne  Jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej szykuje się nowy...
 • ... zdrowia społeczeństw Europy Wschodniej i Zachodniej. Ważnym czynnikiem różnicującym te regiony było rozpoczęcie przez zachód, na początku lat 70., ekspansywnej promocji...
 • ... mówiąc o sztuce ludowej tworzymy pewien abstrakt, stereotyp, podczas gdy regiony północne i zachodnie znacznie różnią się od całego pasa na...
 • ... które Związek ostatnio kolportował, zajmują grubą teczkę. Zgłaszały je zakłady, regiony, sekcje branżowe i Krajowa Komisja. Upominają się o tak wiele...
 • ... różnych celach robią to samo. W dodatku ich działania powielają regiony, które promują się osobno. Publiczne pieniądze płyną też do Krajowej...
 • ... przyszłości dla województwa. Lepiej by było podzielić Polskę na duże regiony - uważa.
  Czy Dobiegniewowi dobrze w Lubuskiem? - Ani dobrze, ani źle...
 • ... warunki.

  Wspólne kryteria

  Dlaczego nasze województwa musimy kleić w unijne
  regiony statystyczne? To wymóg rozporządzenia UE z maja ubiegłego roku "w...
 • ... modyfikować środowiska życiowego, tak jak potrafią to czynić ludzie. Gdyby regiony o warunkach środowiskowych umożliwiających wegetację tych gatunków znajdowały się w...
 • ... to nasza wewnętrzna decyzja.

  Problem z Mazowszem

  Strach padł na
  regiony graniczące z Mazowszem. To najbogatszy polski region, z PKB na...
 • ... instytucji organizującej współżycie wszystkich obywateli, tak wierzących jak i niewierzących.
  Regiony wyznaniowe i narodowościowe
  Wśród europejskich krajów demokracji ludowej, NRD niewątpliwie...
 • ... byli przekonani. Zamiast tego oglądamy spektakl dzielenia Polski na województwa regiony bez ładu i składu. Kto wie, czy w Sejmie zamiast...
 • ... w wakacje ładują rowery na dach samochodu i wybierają takie regiony Polski, gdzie nie ma wielu turystów. - Rok temu byliśmy w...
 • ... krajów, a masowa turystyka przybliża - nawet jeśli tylko powierzchownie - najodleglejsze regiony kontynentu. Również życie literackie wielu krajów europejskich przestaje się kręcić...
 • ... one lepsze efekty. Tylko w ciągu ostatnich 10 lat najbiedniejsze regiony UE (w Hiszpanii, Portugalii, Irlandii czy Grecji) zredukowały różniącą je...
 • ... promocja regionów Regiony 2000 to prezentacja oferty firm informatycznych, reprezentujących regiony: śląski, dolnośląski i małopolski. Dodatkowo 27 stycznia 2000 roku został...
 • ... przykład, coś zrobić, jak bardzo by się chciało, są takie regiony, gdzie jest bardzo trudno wiesz, to, że nawet jest bardzo...
 • ... jest dwutygodnik "Sycyna", redagowany przez Wiesława Myśliwskiego (kierującego także kwartalnikiem "Regiony") i adresowany przede wszystkim do środowisk prowincjonalnych, drugim "Wiadomości Kulturalne...
 • ... dalej idący. Przekształceniom podlegały jednak inne zespoły mięśniowe i inne regiony czaszki. Końcowym rezultatem była jej skrajnie ażurowa i elastyczna organizacja...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego