Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
religijna
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... idealizmu niemieckiego, romantyków czy rosyjskich mistyków. Zdziechowski - to nagość uczucia religijnego (czy jak je nazwiemy) - to również bezkompromisowość etyczna, wobec której...
 • ... niedostrzeganie znaczenia tych przyczyn dla stosunków wyznaniowych i sytuacji życia religijnego i ich komplikacji w NRD.
  Trzeba tu jeszcze dodać, że...
 • ... to, być może, głównie wyraz innego niż u Polaków temperamentu religijnego naszych południowych sąsiadów. Ale i wyraźna wskazówka, że duchową próżnię...
 • ... km na zachód od miasta Joensuu, jest ośrodkiem prawosławnego życia religijnego oraz prawosławnej kultury w Finlandii. Kontynuuje on tradycje stawnego monasteru...
 • ... rewolucji burżuazyjnych. Można przyjąć, że, poza generalną tendencją traktowania życia religijnego obywateli raczej jako ubocznego zjawiska w życiu społecznym, dotychczasowe niepełne...
 • ... Nie zrozumiemy Newmana ani, moim zdaniem, żadnego innego wielkiego myśliciela religijnego, jeśli nie rozpoznamy znaczenia konsekwencji. Dla wielu ludzi współczesnych konsekwencja...
 • ... zginąć. Z głodu, od wybuchu bomby, z rąk szaleńca, fanatyka religijnego...

  TATIANA MIKUŁKO

  Zaczyna się panika

  Niedługo żniwa, a magazyny i...
 • ... że wnętrze kościelne nobilituje dookolną kakofonię i nadaje jej rangę

  religijnego oratorium. Nie odpowiedział... może nie dosłyszał. Ja jednak poczułem naraz...
 • ... polityczny, ale dla Ojca Świętego jest on daleką pochodną jego religijnego przesłania.
  Wiadomo jednak, że Papież gruntownie przygotowuje się do każdej...
 • ... niektórych duszpasterzy) - to nie tak. To jest wielki problem życia religijnego ogromnej liczby rodzin i dorastających dzieci; to także pytanie, czy...
 • ... dumny - tu bowiem mieszkam.


  Truchtem przez kruchtę
  czyli
  z życia
  religijnego Ochli
  W ciągu długiej, bądź co bądź 700 letniej historii...
 • ... około 250
  obrazów, rzeźb, wyrobów rzemiosła artystycznego i przedmiotów
  kultu
  religijnego.
  Znalazły się również realia i pamiątki historyczne w postaci
  pieniędzy...
 • ... wewnętrzny jest u źródeł religii bez Bóstwa, jak buddyzm, i religijnego ateizmu, jak u prof. Baudouin de Courtenaya. A przecież owo...
 • ... to, iż jest 'buddą'.
  Według Dogena wiara nie jest zaakceptowaniem
  religijnego objawianie na
  poziomie intelektu - jest aktem woli, aktem egzystencjalnego zawierzenia...
 • ... tym do człowieka. Padło słowo "dusza". Pytasz: "czy bez oparcia religijnego i metafizycznego słowo Ťczłowiekť nie jest słowem zbyt wieloznacznym. Czy...
 • ... jego męka jest niejako podwójna: cierpi też z braku przeżycia religijnego, niemożności religijnego uniesienia. Wiersz: jest, oczywiście, wyrazem pewnej ambiwalencji, bowiem...
 • ... kierunku pójdzie więc teraz Arabia Saudyjska?
  W kierunku zaostrzenia prawa
  religijnego, na którym już opiera się saudyjskie prawodawstwo. Może też odejść...
 • ... machina'', lecz stanowili niewątpliwie końcowy produkt wielowiekowej tradycji kolektywnego wieszczbiarstwa religijnego, a więc w pewnym stopniu z niego się wywodzili.
  Tragiczne...
 • ... światowy charakter, od
  samych swych początków, w ramach każdego systemu
  religijnego czy też
  państwowego, musiał być postrzegany jako wywrotowy, rebeliancki wręcz...
 • ... tymczasem chodzimy dobrowolnie. Oczywiście jeśli sprawę sprowadzić do masowego przeżycia religijnego, to można się tu doszukiwać analogii.
  Rozmawiał Arkadiusz Bartosiak


  Bush...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego