Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
rezonansowej
Znaleziono 76 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wielkie panowało w czasie transportu napięcie, wiedziała chyba tylko płyta rezonansowa wraz z metalową ramą.
  - Nie pękajcie - dodawał im otuchy środkowy...
 • ... w oczywisty sposób zależą od niej całka nakrywania i całka rezonansowa.
  Różnicę energii między orbitalami wiążącym i antywiążącym, utworzonymi z danej...
 • ... atomowe, całka nakrywania S tych orbitali jest dodatnia, czyli całka rezonansowa ma wartość ujemną. Ze wzorów lub wynika wówczas, że funkcja...
 • ... wstęgowych, dwuobwodowych strojenie jest bardziej skomplikowane i pracochłonne, a krzywa rezonansowa ma wierzchołek bardziej spłaszczony z niewielkim wklęśnięciem pośrodku (rys. 2b...
 • ... pobliżu energii zerowej, gdzie są one najwęższe i najwyraźniejsze. Gałąź rezonansowa będzie zatem przy uwzględnieniu urojonej części potencjału zanikać od strony...
 • ... funkcje i zaś są rzeczywiste. Całkę nazywa się często całką rezonansową (określenie to ma tylko historyczne uzasadnienie i nie należy się...
 • ... 1].
  Zacznijmy od pewnych ogólnych stwierdzeń dotyczących reakcji rezonansowych. Reakcję
  rezonansową uważamy za proces dwustopniowy, w którym od początkowego układu 1...
 • ... fali de Broglie'a cząstki padającej, - energią cząstki padającej, 0 - energią rezonansową, ((...)) - cząstkowymi szerokościami poziomów ze względu na wychwyt cząstki x i...
 • ... Dla membrany prostokątnej o wymiarach ab podamy zależność na częstotliwości rezonansowe jej drgań własnych (pominięto wpływ tłumienia) [12] gdzie v - prędkość...
 • ... na atomach moderatora.
  W zakresie energii ((...)) występują znane wielkie piki
  rezonansowe dla wychwytu radiacyjnego (rys. 4.9). Do minimalizowania strat w...
 • ... sobie wieczorem światłami okien poprzez obszar, który powtarza jak pudło rezonansowe stuk młotka, szczekanie psów i głosy ludzi - może dlatego tak...
 • ... stwierdzono doświadczalnie (np. badania subtelnej struktury widm, efekt Zeemana, metody rezonansowe). Właściwość tę można opisać, przyporządkowując cząstce elementarnej wielkość fizyczną o...
 • ... stronach rezonansu faza

  Koniec wektora Sl(E) obiega zatem kółko
  rezonansowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Promień tego kółka...
 • ... a zatem dla fazy równej nieparzystej wielokrotności pi/2. Maksimum rezonansowe wystąpi wtedy, gdy faza przechodzi przez pi/2 rosnąc; towarzyszyć...
 • ... PRZEKROJU CZYNNYM
  Adam Strzałkowski
  Instytut Fizyki UJ
  Instytut Fizyki Jądrowej

  Rezonansowe reakcje jądrowe pojawiły się w fizyce jądrowej już bardzo dawno...
 • ... występuje (rys. 7c).
  Jeszcze mniej wyraźnie niż na wykresie maksimum
  rezonansowe występuje na wykresie gdyż czynnik lambda2 przesuwa maksimum echa w...
 • ... przy otwartym luku, słychać lepiej. Że kajuta działa jak pudło rezonansowe. Tak rozumuję, gdy robi mi się wyjątkowo chłodno. Gdy mimo...
 • ... się prowadzić do poprawienia dokładności opisu przekrojów czynnych reakcji [8].
  REZONANSOWE EFEKTY W REAKCJACH JĄDROWYCH
  GIGANTYCZNE REZONANSY W CAŁKOWITYM PRZEKROJU CZYNNYM...
 • ... Te maksima cząstkowych przekrojów czynnych odpowiadają energiom rezonansowym protonów. Energie rezonansowe wynoszą odpowiednio: ((...)). Po dodaniu energii wiązania protonu w jądrze ((...)) otrzymujemy...
 • ... się tylko do wartości nie przekraczając jej, skutkiem czego maksimum rezonansowe zlewa się z echem jak na rys. 8c.
  Interesujące jest...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego