Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ruchliwość
Znaleziono 112 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nieuchronne tragedie, a wszystko dzięki perfekcyjnemu montażowi, niezwykłym ustawieniom kamery, ruchliwości obrazu. Jeśli Quo vadis mnie uwiodło, to może najbardziej właśnie...
 • ... współczesnym warunkom powietrznego punktu obserwacyjnego dostosowanego do działań, podczas dużej ruchliwości wojsk, a tym samym i artylerii; umożliwia on dokonywanie przegrupowań...
 • ... na ziemiach polskich (pod względem źródeł i terenów rekrutacji oraz ruchliwości pionowej; pod względem płci i wieku, języka, wyznania i narodowości...
 • ... podejmowano z różnych perspektyw, poczynając od uznania mediów za "wzmacniacz ruchliwości społecznej", rozszerzania sfery publicznej, wprowadzania ideałów równości, uwalniania od ograniczeń...
 • ... do względnie rzadkiego, szczególnie obecnie, posługiwania się ta zmienną. Procesy ruchliwości międzyklasowej oraz awans społeczny i kulturalny całych klas i warstw...
 • ... por. 11.2.2). Trzeba podkreślić, że stwierdzenie zmian w ruchliwości elektroforetycznej jakiegoś komponentu histonowego nie jest dostatecznym dowodem, aby zakwalifikować...
 • ... się z wołami; za wolno chodzą. Nie odpowiada to mojej ruchliwości".
  Dzięki aktywności Woltera Ferney zamieniło się w mały raj.

  Pomimo...
 • ... zmienną stymulującą zachowanie dewiacyjne. Odnosząc się już bezpośrednio do wpływu ruchliwości przestrzennej na te zachowania zauważmy, iż także z teoretycznego punktu...
 • ... podział jonów na lekkie, średnie i ciężkie, oparty na ich ruchliwości elektrycznej. Do jonów lekkich zalicza się naładowane dodatnio lub ujemnie...
 • ... dumy Andrzej Jedynak.
  Kontakty Jedynaka podtrzymałem. Dzięki odrobinie orientacji i
  ruchliwości, bo żaden ambasador się nie pofatygował, siedziałem teraz pomiędzy generałami...
 • ... zrównanie obu kierunków migracji (na poziomie 30%), potem zaś wskaźniki ruchliwości przestrzennej zaczęły maleć: w latach dziewięćdziesiątych są one niższe niż...
 • ... roboczej, ruchliwość pracownicza, nabywanie określonych kwalifikacji zawodowych stanowią najczęściej przejaw ruchliwości poziomej. Mamy przy tym trzy rodzaje migracji: wahadłową (codzienne dojazdy...
 • ... torfu itp. Ta część grupy jest zatem zbiorowością o dużej ruchliwości przestrzennej. Nie jest ona jednak na tyle liczna, żeby mogła...
 • ... robotników przemysłowych i pokrewnych. Nie zwykło się bowiem przypisywać cechy ruchliwości przestrzennej jako szczególnie wyróżniającej tę właśnie kategorię społeczno-zawodową. A...
 • ... ten sam teren. Skonstatowano wzrost współczynników samobójstw proporcjonalnie do wzrostu ruchliwości pomiędzy klasami społecznymi. Wydaje się, że to zjawisko znajduje odzwierciedlenie...
 • ... procesy uprzemysłowienia i umiastowienia powodują nasilenie się poziomej i pionowej ruchliwości społecznej. Pozioma określa przemieszczanie się ludzi w przestrzeni, ruchliwość pionowa...
 • ... olfaktycznymi) - za dobrze.
  ROZDZIELANIA (czyli rozbieranie klocków) - bardzo dobrze.
  Z
  RUCHLIWOŚCI też zrobiły się dwa oddzielne przedmioty:
  REAKCJA OBRONY - za bardzo...
 • ... dwa wskaźniki oparte na omówionych wyżej zróżnicowaniach. Są to: wskaźnik ruchliwości jonowej, wyrażający stosunek liczby jonów lekkich do ciężkich (...) oraz wskaźnik...
 • ... w obu przypadkach główną rolę.

  a) Najważniejsze elementy genezy motywacji
  ruchliwości turystyczno-rekreacyjnej:
  1) własne wspomnienia i zainteresowania - 67,8%,
  2...
 • ... Jedne z nich są wrogie swobodnemu rozwojowi po linii nieustannej ruchliwości i zmienności. Straszą i szantażują nas rzekomą przełomowością jednego punktu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego