Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
salomonowy
Znaleziono 26 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... również święte, ponieważ trzy tysiące lat wcześniej wznosiła się tam Salomonowa świątynia. Z dwukrotnie zburzonej przez Babilończyków w 586 r. p...
 • ... jeden z najpiękniejszych i najbardziej zmysłowych utworów chwalących miłość. Pieśń Salomonowa jest odczytywana przez Ojców Kościoła jako metafora miłości do Kościoła...
 • ... uniwersalny. Dla religii
  wyrosłej z Biblii wzorem tym jest oczywiście
  Salomonowa Świątynia
  jerozolimska.
  Jakkolwiek tradycja utrzymuje, że była to historycznie pierwsza...
 • ... jak i do motywów miłosnych w poemacie biblijnym, jakim jest Salomonowa Pieśń nad Pieśniami: "Miły mój jest jak grono cyprowe na...
 • ... w szkołach złożyła matka jednego z uczniów.
  Sędziowie podjęli tę
  salomonową decyzję, aby nie rozbudzać na nowo emocji, które towarzyszyły dyskusji...
 • ... swoją, od Dan aż do Beer Szeby po wszystkie dni Salomonowe.
  Salomon okazał się nie tylko zręcznym dyplomatą, lecz również zapobiegliwym...
 • ... decyzji u nowotarskich władz. Burmistrz wraz z Zarządem próbowali znaleźć "Salomonowe" wyjście z sytuacji. Ponieważ - zdaniem dyrekcji MOK - pokój nie był...
 • ... S. - Wyrok jest bardzo krzywdzący. Myślałem, że to będzie jakiś salomonowe rozwiązanie. Zrobili z mojego ojca na koniec życia przestępcę. Sąd...
 • ... w okresie, gdy zahlmeister i leutnant pozostawali pod silnym wrażeniem salomonowego wyroku landrata w sprawie schodków. Gdy Janka złożyła petycję, owi...
 • ... i skrócona), zawdzięczał wiele głównemu patronowi idyllicznego obrazu życia – Salomonowi Gessnerowi. W polu zainteresowań literackich Wirtemberskiej na obczyźnie znalazły się...
 • ... 1-4). Zachęta ta stoi w dziwnej sprzeczności z danym Salomonowi rozkazem, aby dokonał pomsty na Joawie i Szimei.
  Usunąwszy te...
 • ... większość psalmów i poezji lirycznej Dawidowi, a całą literaturę mądrościową Salomonowi.
  Jest rzeczą oczywistą, że Salomon nie był autorem Księgi Przysłów...
 • ... czuł się związany, i ulegając namowom proroka Achiasza, przedstawiciela wrogiego Salomonowi stronnictwa - chwycił za oręż i dał hasło do buntu. Poniósł...
 • ... wielowiekowym rozwoju. Obejmuje ona zbiory różnego rodzaju.
  Tytuł księgi przypisuje
  Salomonowi całą tę kolekcję lub przynajmniej jej pierwszy zbiór. Także następny...
 • ... tego typu literatury, to tradycja hebrajska przypisywała ją w całości Salomonowi. Podstawą tej tradycji była krótka wzmianka w pierwszej Księdze Królewskiej...
 • ... li-Szalomo, oznacza właściwie "najpiękniejsza pieśń Salomona". Księgę tę przypisywano Salomonowi niewątpliwie dlatego, że kilka razy wymienia się w niej jego...
 • ... zbiór. Także następny zbiór (od Prz 10, 1) przypisuje się Salomonowi. Władcę tego wymienia się ponownie w tej księdze jako autora...
 • ... w X w. p.n.e. i mógł być współczesny Salomonowi. Nieco później żył Amenemopet, którego Nauka zachowała się w rękopisie...
 • ... Batszewą. Innym dodatkiem są fragmenty ostatnich poleceń, które Dawid przekazywał Salomonowi. Jednym z nich jest zachęta, aby dokładnie wypełnił to wszystko...
 • ... prośby. Wtedy ujawnił cel swojej wizyty:
  - Proszę, abyś powiedziała królowi
  Salomonowi, bo tobie nic odmówić nie może, aby mi dał Abiszag...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego