Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
sedymentacje
Znaleziono 74 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Linia ta byłaby izochroną tylko przy nierealistycznym założeniu, że tempo sedymentacji w obydwu profilach było stałe (albo skorelowane).
  Skoro linie korelacji...
 • ... zawiasowe związane są przede wszystkim ze środowiskami o powolnym tempie sedymentacji, szczególnie wapiennego mułu. Niektóre z nich wręcz spoczywały na dnie...
 • ... 1). Jak się przekonamy, np. przy okazji obserwowania zmian warunków sedymentacji i zmian praw rządzących zjawiskami w przyrodzie w miarę rozwoju...
 • ... na podstawie skamieniałości jest praktycznie niewykonalne. Wymagałoby bowiem znajomości tempa sedymentacji i wiedzy o tym, jaka część rzeczywistej produkcji zachowuje się...
 • ... paleozoiku zdarzała się natomiast fosfatyzacja okruchów szkieletowych w warunkach powolnej sedymentacji wapiennej (tzw. small shelly fossils).
  Bardzo pospolite we wczesnym kambrze...
 • ... oczyszczania ścieków odlewniczych dla jednej z odlewni warszawskich.
  Ścieki po
  sedymentacji zawierały mniej niż 100g/m3 zawiesiny [4]. W odlewni, stanowiącej...
 • ... osadniki radialne mają sprawność mniejszą od poziomych. Aby poprawić skuteczność sedymentacji miału węglowego w osadnikach radialnych, wskazane jest dodawanie do dopływu...
 • ... dodaje się siarczanu żelaza(III) oraz wapna i ponownie poddaje sedymentacji w dwóch osadnikach radialnych. Efekty oczyszczania zestawiono w tabl.3...
 • ... Ścieki poprodukcyjne w ilości 350 m3/d poddawane są wstępnej sedymentacji w zbiorniku o pojemności 648 m3. Wydziela się w nim...
 • ... 8,0 i 9,0) oraz w dużym przedziale czasu sedymentacji pokazano na rys.2.27.
  Tradycyjny system zobojętniania kwasu siarkowego...
 • ... ze względu na prostotę metodyki i elegancję wnioskowania. Powierzchnie nieciągłości sedymentacji, bardzo liczne np. w bałtyckim ordowiku czy świętokrzyskiej jurze, są...
 • ... także w głębszych strefach mórz szelfowych. Takie też było środowisko sedymentacji permskich łupków miedzionośnych, gdzie występuje Menaspis, stosownie do swojego wieku...
 • ... się przewarstwień iłu z piaskiem na granicy pomiędzy tymi obszarami sedymentacji. Tak więc jeśli klin piasku wciska się pomiędzy warstwy iłu...
 • ... młodych, o znacznych powierzchniach, przyrost osadów zachodzi zasadniczo na skutek sedymentacji, a sedentacja odgrywa rolę podrzędną, głównie w strefie zewnętrznej części...
 • ... powierzchni mułu. Przeszkodą w szerszym jej stosowaniu jest jednak przewaga sedymentacji nad erozją w morskich głębinach.
  Zwłaszcza zaś nierównomierność dostarczania osadu...
 • ... siarczan żelaza(II). Cyjanki utlenia się podchlorynem sodu. Dla przyspieszenia sedymentacji dodaje się PE.
  Jako ostatni etap uzdatniania często stosowane są...
 • ... najpierw we wcześniej złożonych, czyli głębszych, warstwach. W przypadku braku sedymentacji i wymywania luźnego osadu przez prądy powierzchnia dna stale kontaktująca...
 • ... nie złączą się z nim odpowiednie warunki tworzenia osadu.
  Charakter
  sedymentacji może bowiem sprzyjać fosylizacji albo ją uniemożliwić. Stale intensywne dostarczanie...
 • ... zlewni, w stosunku do której jezioro spełnia rolę odstojnika. Proces sedymentacji w jeziorach komplikuje "zazębianie się" jej dwóch składowych. Pierwszą stanowi...
 • ... osadnikach radialnych, ale efekty oczyszczania były kiepskie. Konieczne jest wspomaganie sedymentacji koagulacją chemiczną. Jednakże ze względu na obecność siarczków zachodzące reakcje...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego