Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
sedymentacje
Znaleziono 74 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... skał i przeniesienia przez wodę powstałego materiału do miejsca osadzenia (sedymentacji) lub z drobin mineralnych wytrąconych z roztworu. Znakomita większość osadów...
 • ... góry lodowej Dla środowisk grząskiego dna o stabilnej i powolnej sedymentacji właściwa jest swoista grupa ekologiczna swobodnie żyjących organizmów. Ich ciała...
 • ... 0,1 mm. Dalej ścieki poddawane są koagulacji z napowietrzaniem, sedymentacji i filtracji powstałych zawiesin. Ostatnim etapem jest dezynfekcja promieniami UV...
 • ... ściekach. Po cementacji ścieki zaleca się zalkalizować wapnem i poddać sedymentacji w celu oddzielenia wodorotlenków metali.


  2 Przemysł metalowy
  2.1...
 • ... osadniku i używane w obiegu. Pozostałe ścieki poddawane są flotacji, sedymentacji pośredniej, oczyszczaniu osadem czynnym i sedymentacji końcowej. Przed odprowadzeniem do...
 • ... i wcześniej wykonane nory. Następna porcja osadu, kończąca przerwę w sedymentacji, wypełni otwory w twardym dnie i zakonserwuje szkielety porastających je...
 • ... także w głębszych strefach mórz szelfowych. Takie też było środowisko sedymentacji permskich łupków miedzionośnych, gdzie występuje Menaspis, stosownie do swojego wieku...
 • ... metali z roztworu, oddzielenie powstałych wodorotlenków od fazy wodnej. Szybkość sedymentacji powstającego osadu wodorotlenków jest na ogół mała. Zaleca się wspomagać...
 • ... zawiasowe związane są przede wszystkim ze
  środowiskami o powolnym tempie
  sedymentacji, szczególnie wapiennego mułu. Niektóre z nich wręcz spoczywały na dnie...
 • ... 270g skrobi.
  Lepsze wydzielenie skrobi z wód sokowych, niż podczas
  sedymentacji, można uzyskać przez odwirowanie. Po dwóch stopniach wirowania (rys.8...
 • ... przez okrywę roślinności, szczególnie zielnej. Przypuszcza się więc, że tempo sedymentacji przed karbonem było wielokrotnie większe niż dziś. Łatwo uprzytomnić sobie...
 • ... zamiast wapna alkaliczną szlakę z huty żelaza. Po alkalizacji i sedymentacji zawartość cynku utrzymywała się na poziomie 0,6g/m3, a...
 • ... intensywność procesów biologicznych, która z kolei uwidacznia się w cyklicznej sedymentacji.
  Odczytywanie cykliczności tego typu (Milankovićia) należy więc już raczej do...
 • ... mniejsze ładunki zanieczyszczeń, ścieki odpływające ze stawu poddaje się końcowej sedymentacji.
  Zastosowanie napowietrzanych stawów jest popularne w Finlandii. Metodą tą oczyszcza...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego