Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
semantyczny
Znaleziono 131 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... I.B.Singer. Wydaje się, że "pamięć" jako centralna figura semantyczna prozy jest wyróżnikiem zwłaszcza literatury żydowskiej i polskiej. Można by...
 • ... tej podstawie wyróżnia się informację elementarną, biologiczną i semantyczną. Informacja semantyczna dotyczy jedynie gatunku ludzkiego, przejawia się na przykład w postaci...
 • ... rytmu" w dwu spektaklach, w których zagrożona i zakwestionowana jest semantyczna pełnia słowa: Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy...
 • ... jest przez fakt, iż semantyczność tańca nie
  jest do końca
  semantyczna - odbiorca domyśla się treści i sensu
  tego, co ogląda, co...
 • ... określa naturę tego rodzaju strat w sposób ściślejszy niż niejedna semantyczna analiza. Wiersz nosi tytuł "Do Marianny Büttrich"; o adresatce wiemy...
 • ... ukazane na schemacie funkcje kwalitologii są ściśle zintegrowane.

  1 Funkcja
  semantyczna
  Procesy myślowe uzewnętrzniają się w formie języka, będącego systemem przedmiotów...
 • ... możemy sformułować tezę, że w dziełach sztuki najważniejsza jest informacja semantyczna - nie ilościowa, ale "oparta" na jakościach. Dzięki aktywnemu wejściu w...
 • ... już rozstrzygnęliśmy tę kwestię w sensie negatywnym. Ani Arystotelesowa, ani semantyczna definicja prawdy niczego tu nie zmieniają, czym innym jest bowiem...
 • ... trakcie pisania zatem należy dążyć do stworzenia utworu przekładalnego, którego semantyczna przejrzystość i jednoznaczność nie popchnie tłumacza do zbyt wielkich odstępstw...
 • ... jednej strony, lecz równocześnie użycie motywów czysto melicznych, których struktura
  semantyczna tekstu nie stanowiła dla kompozytora czynnika istotnego (motywy
  nr 4...
 • ... Jakub mógł pojąć. Przysłowia, legendy, proste symbole, archetypy. Wystarczyłaby analiza semantyczna, porównanie pól znaczeniowych. Po co za-puszczać się tak daleko...
 • ... a w języku B - przez pięć (i co z tą semantyczną arytmetyką ułamkową począć?); albo: słowo nie ma w drugim języku...
 • ... s.
  24). W Credo pierwsza kulminacja wiąże się ze strukturą
  semantyczną consubstantialem
  Patri; współistotowość Boża Jezusa Chrystusa została wyartykułowana za pomocą...
 • ... i radykalizuje brzmienie struktur. Archaizująco, zgodnie z
  tradycją muzyczną, zawartością
  semantyczną i teologiczną wersu Qui locutus est
  per Prophetas (s. 22...
 • ... korzysta się z korpusu, no i potem przeprowadza się analizę semantyczną, jakieś eksplikacje, czyli takie jak gdyby definicje słowotwórcze, semantyczne, nie...
 • ... dokonywać, ale dialog z tradycją gatunku nie jest pierwszoplanową intencją semantyczną utworu. Porównajmy obie "Alby" Łukasiewicza ze "Świtami" Czesława Miłosza, "Przebudzeniem...
 • ... a w ogólności kategorii jakościowych. Można tego dokonać posługując się semantyczną funkcją jakości Fs, której ogólny zapis przedstawia się następująco:

  W...
 • ... szybkości. Nie zawsze nowych. Wprawdzie szybkość - ze względu na swą semantyczną nieścisłość - nie istnieje w nauce o literaturze jako wyodrębniona kategoria...
 • ... We wszystkich - pojawia się temat słowa, które utraciło swą nośność semantyczną. Wszystkie trzy mówią o kryzysie wyraźnej, stabilnej formacji kulturowej; są...
 • ... slogan posiada jednak bardziej precyzyjne znaczenie, charakteryzujące się znaczną pojemnością semantyczną. Jego zakres znaczenia gwarantować powinien możliwość poszerzania lub zawężania interpretacji...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego