Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
spektroskopia
Znaleziono 14 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w których można używać normalnych (stacjonarnych) metod pomiarowych, jak spektrofotometria, spektroskopia EPR, radioluminescencja i inne. Badania najkrócej żyjących indywiduów, wymagające złożonej...
 • ... Jego hipoteza, zwana teorią wibracyjną, rozwinęła się w oparciu o spektroskopię w podczerwieni i widma ramanowskie. U jej podstaw leży spostrzeżenie...
 • ... od 1,5 MeV, protony 20 MeV, cząstki ((...)) 80MeV.
  W
  spektroskopii i stosuje się próżnię między detektorem i źródłem promieniowania. W...
 • ... określa się, badając nadsubtelną budowę widm metodami spektroskopii optycznej, metodą spektroskopii mikrofalowej, rezonansowej absorpcji jądrowej oraz techniką wiązek atomowych.

  1.6...
 • ... typu p ( 0,1m). Detektory te są używane głównie w spektroskopii i oraz do pomiarów zdolności hamowania dE/dx cząstek o...
 • ... całkowity moment pędu jądra ((...)) Stany jądrowe ((...)) oznacza się jak w spektroskopii atomowej: ((...)) ((...)) Multipletowość poziomu równa jest ((...)). Pełny stan jądrowy określa się...
 • ... oddziaływania jest tak małe, że nie nadają się one do spektroskopii . Grubą warstwę czynną można utworzyć przez wprowadzenie atomów litu do...
 • ... szczególnie użyteczne dla spektroskopii, chociaż dokładność jest mniejsza niż w spektroskopii mas.
  Oprócz detektorów półprzewodnikowych o złączu dyfuzyjnym (domieszki wprowadzane do...
 • ... używane w spektroskopii oraz innych cząstek, jak ((...)) a także w spektroskopii , są tzw. detektory barierowo-powierzchniowe. Więcej szczegółów o detektorach stosowanych...
 • ... obecnie spektrometry , wyposażone w kryształ jako detektor. Szczególnie używane w spektroskopii oraz innych cząstek, jak ((...)) a także w spektroskopii , są tzw...
 • ... kwadrupolowych. Momenty kwadrupolowe określa się, badając nadsubtelną budowę widm metodami spektroskopii optycznej, metodą spektroskopii mikrofalowej, rezonansowej absorpcji jądrowej oraz techniką wiązek...
 • ... Stany o wartościach ((...)) oznacza się odpowiednio symbolami ((...)) zwyczajowo wziętymi ze spektroskopii atomowej. Magnetyczna liczba kwantowa m określa rzut momentu pędu na...
 • ... statystykę i wyższą rozdzielczość energii. Jest to szczególnie użyteczne dla spektroskopii, chociaż dokładność jest mniejsza niż w spektroskopii mas.
  Oprócz detektorów...
 • ... które to oddziaływanie wywołało, korzysta się z tego powszechnie w spektroskopii gamma.
  Efekt Comptona.
  W miarę wzrostu energii kwantów efekt fotoelektryczny...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego