Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
stanowisk-ogniowych
Znaleziono 67 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... by dowództwo wydało pododdziałowi strzelającemu zarządzenie dotyczące:
  - rejonu przyszłych przewidywanych
  stanowisk ogniowych;
  - pocisków wybranych do strzelania, co umożliwi pododdziałowi strzelającemu zmontowanie odpowiedniego...
 • ... plutonami, a na wyrzutniach zakłada się pociski jeszcze przed zajęciem stanowisk ogniowych. Stanowiska te mogą być oddalone od siebie o 3 do...
 • ... zastosowania. Wprawdzie działa bezodrzutowe mogą strzelać ogniem pośrednim z zakrytych stanowisk ogniowych, lecz moim zdaniem jest to ich funkcja uboczna, gdyż głównym...
 • ... treningu, wybiera się następnie na podstawie mapy jedno lub kilka stanowisk ogniowych i określa, się ich współrzędne. Stanowiska ogniowe wybiera się w...
 • ... a następnie zniszczenia. Zaporowy ogień skrzydłowy prowadzi drużyna ckm ze stanowisk ogniowych dobrze ukrytych i zamaskowanych.
  Przygotowanie ciężkich karabinów maszynowych do wykonania...
 • ... bronią masowego rażenia jest duże, to należałoby najpierw wykonać - oprócz stanowisk ogniowych - najprostsze ukrycia dla ludzi i na sprzęt, a następnie przystąpić...
 • ... z zakresu rozpoznania:
  - rozpoznanie powietrzne (z nad własnego ugrupowania) rejonów
  stanowisk ogniowych artylerii, stanowisk dowodzenia i punktów obserwacyjnych, rejonów ześrodkowania piechoty i...
 • ... osłony Czarnobyla. Baterii artylerii nadbrzeżnej por. mar. Nahorskiego polecono zajęcie stanowisk ogniowych we wsi Teremcze w celu zamknięcia Dniepru od północy.
  14...
 • ... strzelania baterii. Dowódca drugiego plutonu ogniowego zajmował się przygotowaniem kolejnych stanowisk ogniowych dla każdego rejonu. W przypadku zmiany SO przez baterię manewrem...
 • ... bojowych. Pozwoli to wyciągnąć odpowiednie wnioski dotyczące ugrupowania wojsk, rozmieszczenia stanowisk ogniowych i odwodów, a także pomoże ustalić rejony skupienia głównego wysiłku...
 • ... za główne zadanie drużyny ckm, które wykonuje ona z zasadniczych stanowisk ogniowych, inne bowiem zadania można zaliczyć do zadań dodatkowych wykonywanych tylko...
 • ... o gotowości baterii do strzelania (stanu baterii), który zawiera współrzędne stanowisk ogniowych działa kierunkowego baterii, numer zajmowanego stanowiska przez działo kierunkowe (baterię...
 • ... dowódcy baterii. Dowódca drugiego plutonu ogniowego, po zakończeniu dowiązania pierwszych stanowisk ogniowych, udaje się w rejon kolejnych SO celem przygotowania ich do...
 • ... środków maskowniczych. Obecnie dla maskowania, na przykład czołgów, stanowisk dowodzenia, stanowisk ogniowych rakiet "ziemia-powietrze", stosuje się specjalne siatki maskujące, wykonane z...
 • ... tylko wówczas, gdy nieprzyjaciel atakuje jedynie sąsiada;
  - przygotowania z dodatkowych
  stanowisk ogniowych w odgradzającego ognia bocznego (ryglowego) wtedy, gdy nieprzyjaciel zdobędzie stanowiska...
 • ... zminimalizowanie obsługi ludzkiej w systemie przekazywania informacji z radaru do stanowisk ogniowych, aby skrócić czas reakcji całego systemu obrony. Może się to...
 • ... do jednego celu mogło "strzelać" kilku oficerów, ale z różnych stanowisk ogniowych. Ponadto, aby nie zmieniając punktu obserwacyjnego. lecz tylko położenie stanowiska...
 • ... wykonywać "strzelanie" z dużym kątem obserwacji.
  Po wybraniu celów i
  stanowisk ogniowych kierownik zajęcia opracowuje kontrolne dane początkowe, które wpisuje się do...
 • ... wykonaniem ognia;
  - kontrolowanie skutków wykonania ognia;
  - rozpoznanie i ustalenie miejsca
  stanowisk ogniowych artylerii, wyrzutni pocisków rakietowych i innych środków przenoszenia brani jądrowej...
 • ... być po strzelaniu powtórnie zajęte, jeżeli tylko znajdują się od stanowisk ogniowych w odpowiedniej odległości, zapewniającej bezpieczeństwa przed atakiem atomowym.
  Po powzięciu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego