Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
stopie-procentowej
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zapewni dochód w wysokości 5 zł. Gdyby z kolei rynkowa stopa procentowa spadła do 2%, cena obligacji wzrosłaby do 250 zł, gdyż...
 • ... że rytuał odgrywa się niezależnie od tego, jaką decyzję o stopach procentowych Rada podjęła. Po obniżce wszystko odbywa się jak wyżej, ale...
 • ... odparła biegła, która jednak po chwili przyznała, że przy innych stopach procentowych kwota wyliczonych przez nią strat mogłaby być mniejsza o 20...
 • ... alternatywny koszt trzymania pieniądza. Mówiąc ściśle należałoby mówić o różnych stopach procentowych, zwłaszcza o stopie oprocentowania pożyczek bankowych, stopie oprocentowania wkładów na...
 • ... osobowej Rady Polityki Pieniężnej, która będzie decydowała o przepisach bankowych, stopach procentowych itp.

  Ludzie się zmieniają

  W warszawskiej prokuraturze sprawą Art B...
 • ... między sobą procedurami, tym, do kogo kierowana jest oferta, wreszcie stopami procentowymi. "Tor 10", najbardziej zbliżony pod względem warunków do pożyczek bankowych...
 • ... W ten sposób Keynes wykazywał, że występuje odwrotna zależność między stopą procentową a spekulacyjnym popytem na pieniądz.
  Powyższą zależność można też wyjaśnić...
 • ... rozpoczniemy od zwrócenia uwagi na istnienie odwrotnej zależności między rynkową stopą procentową a ceną obligacji. Rozważmy tę kwestię na przykładzie tzw. konsoli...
 • ... budżetowy i zastosować drastyczną, restrykcyjną, politykę monetarną z pozytywną, realną, stopą procentową. Każde opóźnienie w przyjęciu zdecydowanej polityki antyinflacyjnej zwiększa jednak trudności...
 • ... Klienta opłaty za złożenie Wniosku. Kredyty złotowe charakteryzują się zmienną stopą procentową. Po każdej zmianie tego oprocentowania, na nowo rozliczana jest nie...
 • ... zdaniem, pieniądz wpływa na realne wielkości gospodarcze przez oddziaływanie na stopę procentową. Zmiany podaży pieniądza powodują bowiem zmiany stopy procentowej, a to...
 • ... pieniądza nie ma np. wpływu na realną produkcję i realną stopę procentową. Nawiasem mówiąc, taka właściwość znana jest w ekonomii jako neutralność...
 • ... trzęsą - mówili bywalcy cukierni Korellego. - Wpływają na kursy walut, na stopę procentową i na rządowe zamówienia.
  I nad filiżankami badawczo przyglądali się...
 • ... odgrywają istotną rolę w kształtowaniu inwestycji. Do najważniejszych należy zaliczyć stopę procentową, zmiany popytu konsumpcyjnego, koszty i efektywność wyposażenia kapitałowego oraz oczekiwania...
 • ... około 1,5 do 5 proc. ponad wolną od ryzyka stopę procentową, np. LIBOR. Kupony te są wypłacane w części lub nie...
 • ... gospodarce. Jeżeli stopa procentowa przewyższa stopę inflacji, otrzymujemy dodatnią realną stopę procentową. W sytuacji odwrotnej mamy ujemną realną stopę procentową, zniechęcającą do...
 • ... realnej podaży pieniądza w latach 1990-1991 oraz relatywnie wysoką stopę procentową (tablica 16.4). Ograniczaniu nadmiernego popytu służyły również instrumenty polityki...
 • ... lutym, maju, sierpniu i listopadzie. W momencie ich zakupu znamy stopę procentową obowiązującą przez pierwsze pół roku od daty emisji. Zmieniające się...
 • ... 12 21.
  Promocja w pierwszych 6 miesiącach
  Bank stosuje obniżoną
  stopę procentową dla spłaty transakcji bezgotówkowych oraz spłaty zadłużenia w innym banku...
 • ... dodatnią realną stopę procentową. W sytuacji odwrotnej mamy ujemną realną stopę procentową, zniechęcającą do przechowywania oszczędności w banku, gdyż siła nabywcza zdeponowanych...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego