Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
stopy-procentowej
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... też w celu zachowania równowagi na rynku pieniężnym musi wzrosnąć stopa procentowa, aby odpowiednio obniżył się popyt spekulacyjny na pieniądz. W rezultacie...
 • ... traktować jako element ich walki wyborczej, uważa Dariusz Rosati. Podstawowa stopa procentowa nie zmieniła się od czerwca zeszłego roku i wynosi 5...
 • ... poziomie niższym, będą przewidywali jej wzrost. Ponadto im wyższa jest stopa procentowa, tym więcej ludzi przewiduje jej rychły spadek i równocześnie wzrost...
 • ... aktywów na pieniądz, popyt na pieniądz też rośnie; gdy rośnie stopa procentowa, popyt na pieniądz maleje.

  7. Powstanie i funkcje banków

  7...
 • ... 3 miesięcy;
  * forma wykorzystania - kredyt bezgotówkowy w walucie polskiej;
  * stała
  stopa procentowa obowiązująca w dniu podpisania umowy;
  * prowizja - 1% od kwoty udzielonego...
 • ... oprocentowanie realne średnioroczne nie przekroczy stopy 4% rocznie.
  Tak niska
  stopa procentowa wynika z faktu, że na mocy umowy zawartej pomiędzy BVvR...
 • ... inflacji, czyli tempem wzrostu średniego poziomu cen w gospodarce. Jeżeli stopa procentowa przewyższa stopę inflacji, otrzymujemy dodatnią realną stopę procentową. W sytuacji...
 • ... popyt na pieniądz (rys. 12.1b),
  - stopy procentowej - im wyższa
  stopa procentowa, tym niższy nominalny popyt na pieniądz (rys. 12.1c).

  Zmodyfikowane...
 • ... Można argumentować, że na przezornościowy popyt na pieniądz ma wpływ stopa procentowa, która wyraża alternatywny koszt trzymania pieniądza. Mówiąc ściśle należałoby mówić...
 • ... wzrostu cen i realnego dochodu narodowego, natomiast maleje, gdy rośnie stopa procentowa.
  3. Realny popyt na pieniądz nie zależy od wzrostu cen...
 • ... stanie równowagi wewnętrznej (punkt B) dochód narodowy wynosi Y1, a stopa procentowa r1. Gdyby kurs walutowy pozostał na poziomie e0, to powstałaby...
 • ... wartości 62 mln dolarów, z czego połowa pochodziła z zagranicy. Stopa procentowa była wysoka 3,75% i Morgan postawił warunek, iż rząd...
 • ... nowa równowaga wewnętrzna wymaga, aby dochód narodowy wyniósł Y1, a stopa procentowa r1. Gdyby kurs walutowy pozostał na poziomie e0, pojawiłby się...
 • ... wszystkim przez oddziaływanie na koszty finansowania inwestycji. Im wyższa jest stopa procentowa, tym droższe jest finansowanie inwestycji (bo kredyty inwestycyjne są wyżej...
 • ... się w prawo). Podaż pieniądza będzie wzrastać tak długo, aż stopa procentowa spadnie do poziomu zapewniającego równowagę bilansu płatniczego. Na rys. 19...
 • ... położenia LM1. W rezultacie wzrostu podaży pieniądza obniża się krajowa stopa procentowa, co powoduje odpływ kapitałów za granicę. Przy założeniu, że działa...
 • ... że średnioroczny koszt kredytu nie przekracza 4% rocznie.
  Tak niska
  stopa procentowa wynika z faktu, że na mocy umowy zawartej pomiędzy BWR...
 • ... termin spłaty, a w przypadku jakiejkolwiek trudności ze spłatą rat stopa procentowa ulegałaby podwojeniu, oraz włączył inne niekorzystne warunki dla wierzyciela - krótko...
 • ... na 10 lat ze stop procentów 4,5 proc. - realna stopa procentowa, po uwzględnieniu inflacji, wyniesie 2,45 proc. inflacja, nawet ta...
 • ... ogół w tym samym kierunku, możemy stwierdzić ogólnie, że gdy stopa procentowa rośnie, spekulacyjny popyt na pieniądz spada, a gdy stopa procentowa...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego