Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
teologiczne
Znaleziono 227 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... drew" (5, 3). Pierwsza lamentacja, niewątpliwie znacznie późniejsza, jest najbardziej teologiczna i ma charakter bardziej ogólny. Najpóźniejsza jest lamentacja trzecia, której...
 • ... Wydaje się rzeczą paradoksalną, że łacińska literatura chrześcijańska i cała teologiczna tradycja zachodniego Kościoła nie zrodziły się w Europie, lecz na...
 • ... prezentowaniu go jako niechętnej wolności autorytarnej instytucji. Stąd też filozoficzno-teologiczna uwaga o niezbywalnym, osadzonym w ludzkiej naturze
  prawie do wolności...
 • ... ale i pracą można tu dużo zrobić)) potrzebna jest wiedza teologiczna i czas. Potrzeby wiedzy teologicznej nie potrzeba udowadniać, natomiast czas...
 • ... teodycei. Myślę, że cała teodycea filozoficzna - nie chcę właśnie powiedzieć teologiczna, żeby się za bardzo nie awanturować - jest właściwie klęską.
  JS...
 • ... polemiki nawet mimo kilku intelektualnych potworków. Takich jak na przykład teologiczna teza, że "Bóg stworzył świat polityki, prawa, nauki i kultury...
 • ... przemodlona, ale również przepracowana, podana w pięknej formie. Dziś książka teologiczna jest zazwyczaj źle napisana (nie wypada pisać pięknie), z użyciem...
 • ... Testament na naszą modłę. Od początku miała to być fikcja teologiczna. Musieliśmy podejść do sprawy bardzo ostrożnie. W wydawnictwach często spotyka...
 • ... do przebaczenia, do pojednania między ludźmi i narodami.
  To właśnie
  teologiczna wizja dziejów umożliwia mu taką interpretację. Zauważmy przy tym, że...
 • ... na chasydyzm wschodnioeuropejski analizuje on dokładnie w jaki sposób koncepcja teologiczna, mówiąca o Kościele jako mistycznym Ciele Chrystusa, trafiła poprzez Zohar...
 • ... brzmienie struktur. Archaizująco, zgodnie z
  tradycją muzyczną, zawartością semantyczną i
  teologiczną wersu Qui locutus est
  per Prophetas (s. 22, prz. 131...
 • ... magiczną próbą powtórzenia tajemnicy właśnie teologicznej. Oczywiście nie są wypowiedzią teologiczną, są artystyczną wariacją na temat. A jeśli jej tworzeniu nie...
 • ... maju 1997 roku Akademia Teologii Katolickiej wspólnie z Chrześcijańską Akademią Teologiczną, a więc ekumenicznie - katolicy, protestanci i prawosławni - zorganizowaliśmy sympozjum zatytułowane...
 • ... II zauważają, że chce on przekształcić normę prawną w normę teologiczną, aby w ten sposób zamknąć swoim następcom drogę do rezygnacji...
 • ... mistrzem tego języka, wypracował dla Kościoła afrykańskiego łacińską terminologię liturgiczną, teologiczną, ascetyczną. Jemu właśnie zawdzięczamy wypracowanie takich pojęć łacińskich, jak jedność...
 • ... poznaniu wzajemnym oraz w większej miłości; przez przepowiadanie, katechezę, formację teologiczną - w ten sposób ukierunkowane - dialog wyda wszystkie swoje owoce w...
 • ... uczuciowy oraz
  pragmatyczny rachunek winien ustąpić przed racjami moralnymi i
  teologiczną rozwagą? Ale gdzie są moraliści naszych czasów; i jacy
  teologowie...
 • ... za zło w dzisiejszym świecie.
  Tekst przygotowany przez Międzynarodową Komisję
  Teologiczną ma charakter przełomowy. Dotychczas podczas kolejnych jubileuszów zbawienia Kościół nie...
 • ... I jest niesłychanie doniosłym osiągnięciem Jana Pawła II, że antropologię teologiczną usytuował w samym centrum nauczania Kościoła. To samo od wieków...
 • ... Królowej Pszczół. I - jak piszą w statucie - dbać o ,,poprawność teologiczną powstających nowych kopii obrazu''.

  Aureola na poczekaniu

  Szymański namalował obraz...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego